Svatá Tvář Pána Ježíše, kterou určitě máte mít vystavenou doma


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

tuto svatou Tvář Pána Ježíše (viz v příloze níže) si vytiskněte, nechte požehnat katolickým knězem a vystavte na viditelném místě ve vašem domově (nejlépe na vašem domácím oltáři). Přečtěte si ve vytištěné brožurce (následuje za obrázkem svaté Tváře), jaká úžasná zaslíbení našeho Pána tím vcházejí do vašeho domova:

 

…A nezapomeňme tento obrázek šířit dál, tak, jak si náš Pán Ježíš přeje

 

Svatá_Tvář

 

Formáty k tisku:

HolyFace HolyFaceII

Svatá Tvář

 

Svatá Tvář a modlitba za duchovenstvo

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová