Děkuji vám za vyslyšení mé prosby. Modleme se dál


Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

moc vám všem děkuji za vyslyšení mé včerejší prosby k vám: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/02/alarm-petra-bostlova-vas-moc-prosi-o-modlitby/

 

Reagovali jste okamžitě, modlili se a podnikali další kroky v Duchu svatém, jak Roberovi pomoci.

 

Halelujah! Včera se satanistům proto nepodařilo ze msty z Roberta udělat vraha!

 

Tím ale náš boj o jeho duši nekončí. Panna Maria ve včerejším zjevení nám řekla, že se o to budou stále snažit.

Proto nekončí ani náš duchovní boj o něj, pokračujme, prosím, v modlitbách i v našem dalším úsilí (které úmyslně tímto zde nespecifikuji, nehodlám dát tím satanistům vodítko, kam směřovat jejich další ďábelská snažení ).

 

Abyste byli v obraze: Roberta v pondělí v noci satanisti očipovali čipem, na jaký zatím nestačí dary, které mám od našeho Pána. Jedná se o vpíchnutou bakterii, pohybující se v krevním řečišti, z které v laboratořích nechali de facto jen její slupku, kterou vyplnili miniaturním mikroprocesorem řízeným na dálku. Takový člověk se chová jak počítač a i tak činí.  Jen Pán ví, zda si pak člověk nese zodpovědnost za své činy. (Já osobně si to nemyslím).

 

Bojujme za Roberta moc, on bojoval za naši zem a vás všechny od roku 2013. A Pán dej, aby jeho služba pro Něj tím neskončila, ale trvala do jeho posledního dechu. Amen

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

 

Reklamy