Členům naší modlitební skupiny a všem příznivcům, kteří se k nám hlásí


Moji milí přátelé,

vy, se kterými jsem mluvila telefonicky, víte, že bude tento můj blog následovat.

Není tajemstvím jistě pro nikoho z vás, že od samého počátku existence naší internetové modlitební skupiny snaží se satanisti nejrůznějšími způsoby ji rozbít. Takto to trvá už dva a půl roku.

Mnohdy byly jejich pokusy hodně naivní, někdy ale zase jiné více či méně zabraly, a tak se stalo, že ne všichni, kteří jste byli se mnou na začátku nebo i v průběhu, jste vytrvali až do této doby.

Chci vás tímto znovu upozornit, že jejich snahy rozbít naši semknutost nepřestanou až do konce. Znovu a znovu vás vždy všechny nabádám důsledně dodržovat rady Pána, jak se účinně chránit: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

Ti z vás, kteří je dodržujete, sami víte, že jejich dodržování se vyplatí, neboť jste vy i vaši blízcí v pokoji a bezpečí.

Buďme neustále upřeni na Pána Ježíše a Pannu Marii, pevně se držme jejich Ruky, plně Jim důvěřujme, provedou nás vším tím vlnobitím, kterým si procházíme a které bude ještě stupňovat.

 

Chci také podpořit vás všechny, zvláště ty z vás, kteří jste se mnou již v kontaktu, telefonickém nebo e-mailovém, nezdráhejte se se mnou spojit, byť bych byla třeba i právě na pouti někde v zahraničí, příjdou-li na vás zkoušky a těžké časy, s prosbou o modlitební podporu. Víme přece, jak jsou podpůrné modlitby důležité pro každého z nás. Stačí jedno malé sms, které tak může zabránit velkým otřesům ve vašich životech. Nikdy se nenechte svést naprosto klamnou myšlenkou, že přece ´ona má tolik práce, že ji nebudu obtěžovat mými záležitostmi´…jak od vás tak často slýchám. Na to pozor: to je naprosto myšlenka od Zlého! Mě nezatíží, když si do denních přímluvných modliteb napíši jedno jméno navíc, zato mi můžete věřit, že je pak daleko časově, modlitebně a nasazením náročné napravovat důsledky. (A u někoho plná náprava příjde až s Božím Milosrdenstvím při Varování, jak věřím pevně).

Tím nechci vůbec říct, nebudu-li se za vás modlit já, tak jste ztraceni. To vůbec ne. Ale to, že přímluvné modlitby dalšího přimlouvajícího v řadě dalších přimlouvajících jistě nepříjdou u Pána vniveč.

 

Žehnám vás a vaše rodiny křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

Pokoj Kristův vám všem

 

Petra Bostlová

Reklamy