SATAN S ANTIKRISTEM ŘÁDÍ V PRAZE, PŘIPRAVUJÍ SE NA RUMUNSKO (A CELÝ SVĚT)…


Ze zahraničního zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: SATAN ROMANIA <satanromania@templo.it>
Komu:
Datum: 27. 8. 2015
Předmět: Operace Belphegor

 

„AVE SATANAS!

Naši věrní služebníci, mohutně posilujeme. Našim kmotrem změn je Bephegor. Belphegor je jeden ze sedmi princů pekla. Pomáhá lidem vymyslet nové vynálezy, aby se mohly stát bohatými. Jenže i velké bohatství může být nebezpečné Hospodinu … Jeho číslem je 1000000000000066600000000000001.
Strávili jsme tři měsíce bojů. Nejprve jsme všemi prostředky bránili Filipě (tj. mně), poslední křesťanské bojovnici, aby bránila v příchodu našeho krále Antikrista a jeho Pekelného Otce Satana. Víme, co tím sleduje. Chce, aby se lidstvo semklo a přestalo sloužit našemu Pánu (pozn. Satanovi). Chce všechny šikovat pod …(pozn. uráží Pána Boha) Hospodina. To jí ale nedovolíme. A tak jsme dva měsíce bojovali a stále znovu se pokoušeli o příchod mořského démona (pozn. psala jsem o něm ve zprávách o naší poutní cestě po Balkáně) Je nutným předpokladem naší vlády. Filipa sice uspěla a nepodařilo se nám převzít přesně podle proroctví vládu nad Světem, my ale víme jako to vědí oni, že k tomu stejně jednou dojde. A Filipa tomu nezabrání
 
Mocně jsme se opevnili v mater urbium naší magie Praga. Málokdo ví, že Praga je náš satanský název, jméno sloužící Satanovi a poikaždé, když je vysloveno Praha nebo Praga, Satan tančí radostí a přebírá vládu nad tímto hříšným městem. Skutečný křesťanský název Vyšehrad, který naposledy svým výnosem potvrdil ten jejich svatý Václav jsme sprovodili se Světa. Je našim tajemstvím, že Praga jako obětiště sloužilo Satanovi už v dávných římských dobách, když přišlo odporné křesťanství, zapřísahali jsme naše mágy, aby houfně vstupovali do křesťžanských služeb a dále světili Prahu po satansku. Jediný, kdo to odhalil byl svatý Václav. My však měli knížete Boleslava a zapřísahali ho k vraždě bratra ve chvíli, kdy Praga pojmenoval tím hrozným křesťanským Vyšehrad, jak uložila Panna Marie v dávných dobách ještě když vládli Mojmírovci a šířili své zrůdné křesťanství.
Filipě se rozpadla modlitební skupina, doktorka (pozn. Jana Karásková), profesorka (pozn. nevím, kdo je, tuším) a sestřička (pozn. Šárka Zimová Dostálová) mocně obcházejí její křesťanské ovce a nabádají aby zcela opustili Filipu (pozn. mě). Máme na své straně Jezábel a celou satanskou armádu. K odstranění Filipy (pozn. mě) z veřejného života používáme Asagi. Asagi je postava sumerské mytologie způsobující nemoci. Ve volném čase rád sexuje ve vrších, aby mohl rozšiřovat svou legii skalních nestvůr. Ronwe. Ronwe přichází na Zemi, když je čas krmení – živí se dušemi umírajících. Barbatos je vévoda z pekla, který pomáhá pirátům hledat ztracené poklady a umožňuje lidem mluvit se zvířaty. Mocný král Beleth má několik armád démonů. Když jezdí na koni, údajně jsou slyšet všechny druhy hudby najednou. Připisuje se mu i autorství vrcholně ďábelské knihy matematiky. Vévoda Eligos, démon bojovníků, umí předpovídat výsledky válek a přesně ví, který voják zabil kterého. Má hadí ocas a ukradeného koně ze zahrady Eden. Agarest z křesťanské Démonologie tě naučí ty nejhorší nadávky z množství cizích jazyků. Tradičně je zobrazován jako starší muž na krokodýlovi a s jestřábem v ruce. Způsobuje zemětřesení. Král Paimon je Luciferův věrný služebník. Má skvělý hlas a jeho příchod vždy provází hlasitý řev, takže ohlušení protivník mu ze strachu později odpoví na všechny otázky. Aka Manah podporuje ďábelské myšlenky, například chamtivost nebo sexuální touhu, a tak potlačuje v lidech jejich dobré stránky. Rozený manipulátor je proto často zobrazován jako loutkář. Tato legie a s ní 16 000 menších pekelných démonů vyčlenil náš pekelný otec Satan proti Filipě (pozn. mně) a zadržuje tak její síly. My se musíme soustředit na alternativní plán. Hospodin uvěznil mořského démona na Krku v Chorvatsku. Proto jsme okamžitě začali s genetickou manipulací v rumunských horách, odkud se mořská příšera vrátí Dunajem zpět na Balkán, kde bude mohutně působit na lidstvo. Zadržujte Filipu (pozn. mě) a nedovolte jí, aby překročila rumunskou hranici. Podporujte pochybnosti lidí o ní, nenechte jí aby byla důvěryhodná. Ve jménu Satana zničme Hospodina.
Agadael (pozn. nevím, kdo je), velitel genetické laboratoře Timișoara“
 
 
 
Obraťte se vy všichni satanisti k Hospodinu, jedinému Stvořiteli nás všech , skrze Jeho jediného a jednorozeného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, Spasitele a Vykupitele. Nebo bude příliš pozdě na vaši záchranu! Jste úplně zatemnělí těmi Satanovými vylhanými sliby. Usiluje do pekla dostat každého, vás bez vyjímky! Do místa věčné bolesti, nářku a skřípání zubů. Odkud není návratu.
Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista
Petra Bostlová
Reklamy