Nechoďte k otci Pleskačovi. Nevyjdete od něho duchovně čistí


…Dost drsný nadpis, že? Stále platí, dnes víc než kdy jindy: Velmi dobře si prověřme kněze, kterým se necháme duchovně vést…

 

Situace poslední doby vygradovala už natolik, že vás již takto adresně žel musím varovat před tímto konkrétním řecko-katolickým knězem aktivním na Moravě.  Žel je to ke všemu ještě (známý) exorcista a jak víme, právě exorcisté jsou na mušce satanistů v první řadě. Cílem Satana je totiž zakázat exorcismus, úplně ho vymýtit. To se děje jednak vraždami exorcistů či jejich  duchovním znečištěním. Druhým způsobem druhé straně poslouží totiž ještě víc: stáhnou s sebou do propasti i své ovečky!

 

A toto se nejspíše děje i v tomto případě. Nevěříte-li mi (protože nejste osobně konfrontováni s plody jeho poslední práce), pak vám budiž dostatečně výmluvným…Otec Pleskač se tím ani veřejně netají, proč veřejně odsoudil Poselství našeho Pána Ježíše Varování. A teď se podržte jeho argumentací: ptal se totiž, říká, při exorcismu ďábla (!) a ten mu řekl, že poselství Varování je falešné. (!) A ďábel při exorcismu, a teď se podržte, prý říká (prý musí říkat) pravdu, argumentuje otec!

 

Nebudu posuzovat, je-li za tím otcova pýcha, proč je přesvědčen o takovém nesmyslu – ano, při exorcismu může být ďábel přinucen výjimečně mluvit pravdu, to pak ale osobně Pannou Marií!!, ne však při exorcismu jako takovém! (při exorcismu se s ďáblem ani žádným démonem komunikovat nesmí, nebo exorcistovi hrozí právě duchovní napadení!), ďábel je lhář a vrah a takovým je vždy a všude.

 

Pozadu nesmí zůstat otázka, proč se na pravost Poselství Varování otec v modlitbě nezeptal Pána Ježíše?!

(Já osobně věřím jen tomu, komu sloužím. A Pán dej a ochraňuj, aby to nikdy nebyl nikdo jiný než Pán Ježíš! Náš Spasitel a Vykupitel.)

 

 

Toto je tak alarmující, že všechny, kteří jste s otcem Pleskačem v duchovním kontaktu vás varuji, utíkejte od něj, jak nejrychleji dovedete, duchovní znečištění je přenosné (nakažlivé), zvláště knězem!

 

A modlete se za něj (a jeho ovečky).

 

 

Petra Bostlová

Reklamy