ALARM! NEBUDETE-LI SE MODLIT U PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A KONAT TAM POUTĚ, O POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE JIŽ BRZY NADOBRO PŘÍJDETE!


 

ALARM! NEBUDETE-LI SE MODLIT U PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A KONAT TAM POUTĚ, O POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE JIŽ BRZY NADOBRO PŘÍJDETE!

 

Je to již více než rok, co nás Panna Maria v soukromém zjevení prosila, ať ochráníme její poutní místo v Lysolajích a pramen. Když jsem se pídila jak, i na to nám Panna Maria odpověděla: POUTÍ A MODLITBOU! 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

 

Jak jistě víte, od té doby (od června 2014) konáme pravidelně každý měsíc (první sobotu v měsíci) společné poutě ke kapličce Panny Marie v Lysolajích, jednou až dvakrát týdně (ač ne-pražané) jezdíme se ke kapličce modlit a uklízet jinak tak často zanedbanou kapličku a přinášíme čerstvé květiny, dvakrát se nám podařilo zorganizovat mši svatou. Zkrátka se snažíme o rozkvět poutního místa, jak můžeme.

Píši to proto ne abychom se chlubili, to vůbec ne. Ale abyste měli představu, co obnáší udržování živého poutního místa. Vždyť již v 80. letech 20. století Panna Maria mluvila o tom, že její milosti na poutním místě v Lysolajích končí, ač toto poutní místo sama Panna Maria přirovnávala k poutnímu místu na Živčákové – Turzovce! (- tak v Rozhovorech s Karlem Židlickým). Panna Maria se rozhodla tak proto, říká v Rozhovorech, protože jejímu poutnímu místu a tamější zázračné vodě už nikdo nevěří, kromě pár starých babiček.

Možná právě jim můžeme být dnes vděční, že to byla jejich víra a úpěnlivé prosby a modlitby k Panně Marii, které způsobily kontinuitu tohoto neobyčejného poutního místa naší Matičky až do dnešních dob. Vždyť kdo z nás nemá tolik osobních, vlastních zkušeností tolika vyslyšených modliteb tam a uzdravení skrze tamější zázračnou vodu?!

 

O to všechno ovšem příjdete, budete-li se i nadále tak macešsky chovat k tomuto požehnanému místu. Stačily pouhé dva měsíce naší nepřítomnosti (byli jsme, vyzváni Pannou Marií,  na poutní cestě po Balkáně), aby kaplička a její výzdoba za tu dobu naprosto zchátrala. Když jsme po našem návratu zpátky do Čech zorganizovali pouť dokonce na svátek Panny Marie Královny(!)  minulou sobotu, kapličku jsme našli špinavou, neuklizenou, ač léto a květy v přírodě jsou v plném proudu, v kapličce zely uboze pouhé dvě růže, z toho jedna úplně zvadlá. Podotýkám, a to na svátek Panny Marie Královny! (A kříže byly odstraněny již v červnu!)

Není pak vůbec divu, že satanisti, kteří se snaží nám ukrást, pošpinit a znesvětit poslední čisté poutní mariánské místo (nejen!) v Praze (!), udělali kus své špinavé práce a na vývěsce u kapličky jsme si přečetli toto: Kopíruji z tamější vývěsky:

2015-08-22 17.16.33

 

Přepisuji:

„Připravujeme rekultivaci Lysolajského potoka

Probíhají projektové práce na revitalizaci Lysolajského potoka. Projekt … má za cíl „zpřírodnění“ stávajícího stavu, zajištění neznečišťování pramenité vody a stavební úpravy koryta. Mělo by dojít k rozvolnění svahu do obou břehů s vytvořením nepravidelného koryta s lokálními vodními plochami, revitalizaci požární nádrže s přepojením dešťové kanalizace přímo na zatrubněnou část koryta, úpravě nátoku do nádrže, k vytvoření pohledových ploch konstrukcí z lomového kamene a stabilizaci strmého pravobřežního svahu. První etapa úprav od pramene směrem k fontánce započne již v měsíci září a do konce roku by měla proběhnout také výměna panelového mostku u fontánky. V příštím roce budeme pokračovat v úseku od fontánky k hasičské nádrži a následně bude celá nádrž přeměněna na koupací biotop. S projektem budete seznámeni na stránkách Lysolajského zpravodaje. Součástí revitalizace bude také nová stavební úprava pramene dle návrhu ak. soch. Milana Váchy. Tato kamenická úprava bude provedena z hořického pískovce. Kámen byl již zakoupen a bude přivezen v průběhu srpna.“

 

 

A dokonce nám satanisti už i naplánovali, jak pohansky naše milované poutní místo znesvětí! Takhle má vypadat po té jejich satanistické „revitalizaci“!

2015-08-22 17.16.22

 

Podotýkám, že jim vidím až do žalůdku… Kromě těchto pohanských skulptur, ze kterých má i poté snad vytékat zázračný pramen Panny Marie (?!) do podzemního pramene vsadí nějaký ten znesvěcující ďábelský výtvor od Antikrista!

 

ZKRÁTKA: POTÉ BUDETE MÍT NADOBRO  „UTRUM“ JAK POUTNÍHO MÍSTA, TAK ZÁZRAČNÉHO PRAMENE! A nejen to: Až v Praze nebude voda, což se stane, v rámci posledních časů, které žijeme a přicházejícího Armaggedonu, budete tímto mít i po vodním zdroji, který by jinak vždy a za všech okolností stále fungoval! S dostatečným množstvím a zásobou vody pro (nejen) celou Prahu!

 

A že se opravdu „něco“ zcela zásadního děje, je zřejmé (dokonce i bez těchto alarmujících aktuálních informací)….Když jsme minulou sobotu na poutní místo přišli, vytékala voda z pramene tak jen z 50 procent (ač předchozí dny v Praze vydatně a hodně pršelo). Po hodinové modlitbě, když jsme si šli načepovat vodičku Panny Marie, pramen tekl již z 85 procent původní své síly! (Ač z nebe za tu dobu nespadla ani kapka…)

 

Ještě potřebujete slyšet víc?…

 

 

Petra Bostlová

 

pozn. Možná se ptáte: Proč se tedy nestaráme o kapličku i nadále a tím tak nedovolíme tyto ďábelské zásahy? To nám věřte, že to bychom nejraději. Ale Panna Maria, jak od včerejška víte, nás znovu vyzývá k poutní cestě, kterou sama nazývá dokonce Velikou, která začíná v Rumunsku a bude pokračovat do dalších zemí. Nevíme, kdy se tak budeme moci vrátit zpět do Čech. Ale buďte si jistí: nezachováte-li alespoň základní údržbu poutního místa, tzn: jednou měsíčně pouť ke kapličce (doporučujeme zachovat první soboty v měsíci, jsou mariánské) se společnými modlitbami tam a kromě toho nejméně jednou týdně se nerozjedete do Lysolají k modlitbě u kapličky spolu s jejím úklidem, my přijedeme už pozdě. Tehdy žádné poutní místo s živou a konající Pannou Marií už nebude! 

 

 

 

P.s. A nyní porovnejte…

Takhle to v kapličce Panny Marie vypadá po našem úklidu:

2015-04-24 17.35.25

2014-09-14 17.35.19

2015-04-24 17.36.11

 

Nejaktuálněji z minulé soboty:

2015-08-22 16.43.08

2015-08-22 17.15.57

2015-08-22 17.12.57

2015-08-22 16.44.20

 

 

 

A takhle to pro vás připravili satanisti! A hodlají začít už v září! Což je již za pár dní!

2015-08-22 17.16.22

 

 

 

OPAKUJI: NEVYUŽIJETE-LI TUTO POSLEDNÍ MOŽNOST A NEROZJEDETE-LI SE K OKAMŽITÝM MODLITBÁM NA POUTNÍ MÍSTO DO LYSOLAJÍ, POUTNÍ MÍSTO A VODNÍ PRAMEN ZTRATÍTE!

 

Reklamy