Před námi je veliká poutní cesta do Rumunska, řekla nám Panna Maria. Pomůžete nám?


Ve včerejším, nedělním zjevení nám Panna Maria oznámila, že je před námi Veliká cesta, Panna Maria nás již brzy pošle do Rumunska. Panna Maria nás požádala, ať tímto vyhlásíme sbírku, abychom mohli tuto poutní cestu uskutečnit. Číslo konta ( Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, https://zednarikekristu.wordpress.com/) je:

pro Českou Republiku:
2200438778/2010

pro Slovenskou Republiku:
2200438778/8330

 

Ještě předtím nás čeká úkol, řekla nám Panna Maria, vyhnat modlitbami Antikrista z Prahy, který se po sobotních černých orgiích: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/pravda-o-sobotnim-pozaru-ve-vysocanech-otresne/

zabarikádoval v Praze. Antikrist se poté přesune do Rumunska, kde se bude chtít usídlit. A to je důvod naší cesty do Rumunska, podle pokynů Panny Marie, protože ho máme vyhnat i odtamtud.

 

A k tomu všemu nám i vám žehnej Hospodin, nás milovaný Nebeský Otec, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.

 

Předem děkujeme vám všem, kteří pomůžete tuto misi do Rumunska uskutečnit, svými modlitbami a finančními příspěvky. Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď a Panna Maria přikryj svým plášťem

 

Petra Bostlová a přátelé modlitebníci poutníci

 

Reklamy