Zpráva z naší druhé (- letní) poutě do Dhermi. Rekapitulace


Dne 17.6. 2015 v ranních hodinách jsme vyrazili na tak dlouho slíbenou poutní cestu k Panně Marii do Dhermi v Albánii. Tlaky, abychom neodjeli, byly obrovské…Nikdo však nezmění vůli Pánovu!

Pouť byla náročná od začátku do konce. Obsahem i její délkou. Nikdo z nás nepočítal, že na cestě budeme přesně 2 měsíce. Panna Maria nás vodila po zemích Balkánu. Kromě Dhermi nás vodila na svá svatá místa, na všechna ta, která byla znesvěcena a bylo třeba se na nich pomodlit a je promodlit. Projeli jsme tak Albánii, Černou horu a Chorvatsko. Černá hora je z nich nejvíce satanismem zasažená, je třeba se hodně za ten národ modlit.

Ve skutečnosti jsme od Dhermi kopírovali cestu Antikrista Balkánem. Ten opustil Čechy poté, co se mu, milostí Boží (!), nepodařilo veřejně se dát poznat koncem června v naší zemi. Za to také byl modlitební boj. Rozzuřen odjel se svou skupinou satanistů na Balkán ve snaze rituálně tam povraždit co nejvíce lidí, tak tyto země ještě více znesvětit a vystoupit v albánské Tiraně. Což se mu, milostí Boží, také nepodařilo. Halelujah!

Naším úkolem bylo modlitebně se Antikristu stavět na odpor, modlitebně nedovolit uskutečnění jeho plánů a zmírňovat dopady jeho ďáblova řádění. Vyhánět ho odtud, kam zrovna se svým satanistickým doprovodem dorazil.

Během cesty v Albánii k sobě přidružil v tajných vojenských laboratořích stvořenou, geneticky upravenou mořskou příšeru, je to ta stvůra, o které mluví Zjevení svatého Jana ve 13. kapitole. Její „vylodění“ na zemský povrch je důležité v procesu zveřejnění Antikrista a jeho světovlády. Jedná se zřejmě o obrovskou geneticky upravenou chobotnici – krakatici, strašně smrdí, požírá lidi! a jejich tlejícící, rozkládající se těla smrdí z téhle ďáblovy obludy. Takže tím přibyl modlitební nepřítel naší poutě. Kromě Antikrista a jeho otroků satanistů likvidovala lidi, celé rodiny, po celém albánském, černohorském a chorvatském pobřeží, než ji sám Hospodin, náš milovaný Otec,  uvěznil (HALELUJAH!) v jednom podmořském templu satanistů na ostrově Krk v Chorvatsku, kam až z Albánie doplula.

 

Byli jsme my všichni poutníci naprosto šokovaní, co se ve skutečnosti děje v přímořských letoviscích Balkánu (Černá hora a Chorvatsko.)  Jsou tam rituálně Satanovi likvidovány celé rodiny turistů! Nejvíce jim jde o malé děti, aby si však nikdo nemohl stěžovat a pátrat po ztracených dětech, rituálně vraždí celé rodiny dovolenkářů! Vraždí všechny, kdo jim příjde pod ruku. V médiích se o tom nikde nedozvíte, protože, jak víme, média vesměs patří zednářům satanistům. Vraží také děti na přímořských táborech, mezi nimi jsou samozřejmě také Češi.

 

Panna Maria nás opakovaně prosí, abychom se modlili za spásu všech duší, také duší satanistů. Mají tak více šancí se obrátit k Pánu Bohu a naše modlitby je navíc brzdí v jejich zlých činech, protože jim berou moc, kterou mají od Satana.

 

Z Dhermi jsme přivezli Pannou Marií požehnané sošky Panny Marie. Jak víme, sehrají důležitou roli v znemožnění Antikristu ustanovit svou světovládu, a to z Prahy. Urychlí také znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, za což se moc modleme, musí být vztyčen ještě letos!

 

Ještě jednou vám všem moc děkujeme za vaše modlitby a finanční výpomoc, které nám umožnily pouť dokončit. Kdo z vás budete chtít, rádi vás přijedeme navštívit, v takovém případě se mi ozvěte na e-mail – kancelar@sdeo.cz. (Jen připomínka – v případě osobního kontaktu vyjdete z anonymity.) Pán Ježíš vám mocně odplať vaši pomoc v Jeho mocném požehnání, ochraně a vedení a Panna Maria nad vámi rozprostři svůj ochranný plášť.

 

Petra Bostlová a přátelé poutníci

 

 

p.s. Antikrist se nachází toho času v templu v Ptyči a každou noc vyjíždí do Prahy vraždit. Aby se přesto všechno provraždil k jeho světovládě.  NEDOVOLME MU TO MODLITBAMI!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/19/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-stredu-az-nedeli-19-8-23-8-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-antikrista-z-prahy-ptyce-a-cele-cr-a-sr-aby-si-satan-uz-nemohl-vzit-an/

Reklamy