Jsme zpátky v Čechách, modlitební zápas pokračuje


Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

tuto neděli jsme se všichni v pořádku vrátili z naší dvouměsíční poutě do Dhermi a po Balkáně. Blog rekapitulující naši cestu bude následovat.

Modlitební kampaně samozřejmě pokračují celou dobu, bez přerušení, modleme se houževnatě.

Děkujeme vám všem mnohokrát, kteří jste jste se podíleli na naší pouti, modlitebně a finančně.

Pán vás všechny mocně žehnej, ochranuj a ved

Petra Bostlová a přátelé

Reklamy