Jak zvládat Satanovy duchovní útoky


Tento blog vzniká, dá se říci, na zakázku. Vyvěrá totiž z potřeb vás/nás všech, neboť mé rady každému z vás osobně se  opakují. Z toho důvodu je třeba napsat tento text.

 

Satan zná velmi dobře naše slabá místa. A právě skrze ně na nás útočí. A tam, kde je předpoklad, že nás to nejvíc zabolí. To jest: skrze naši rodinu.

Právě naši nejbližší se tak velmi často stávají momentálním nástrojem Satana. (Nejsou-li v Kristu dostatečně duchovně silní.)

V reálu to pak vypadá tak, že právě skrze členy rodiny na nás přicházejí, jak blesk z čistého nebe, nejrůznější slovní útoky. Často na naše bolavá místa. Vůbec si nemysleme, že jsme schopni těmto atakům odolávat! A sami ze sebe už vůbec ne. Dokonce, když atak přejde, my všichni zúčastnění jsme z něho duchovně pochroumaní, analyzujeme, kde jsme, ZASE (!), udělali chybu, jak jsme, ač víme, odkud atak přichází, zase selhali v jeho zvládnutí a znovu a znovu se ujišťujeme, že napříště atak, ruku v ruce s Pánem Ježíšem, už zvládneme.

Ne, nemylte si: nezvládnete. Napříště totiž příjde útok zas tak nečekaně a zas tak z nečekaného místa, že opět na něj nebudete připravení – a skončí zase stejně: křikem, hádkami a slzami. Všech zúčastněných.

Proč to? O co vlastně Satanu jde?

Je to jednoduché: kde jsou hádky a spory, odtud Ježíš odchází. Každou hádkou, dokonce každou negativní emocí (!), tvoříme si bariéry mezi námi a Pánem Bohem. (Dokud nepoprosíme zúčastněné a Pána Boha za odpuštění a ve svátosti smíření.)

A tím zeslabujeme sílu a účinek našich modliteb, našim hříchem působíme, že naše modlitby nejsou vyslyšeny. (Aspoň ne tak, jak by jinak mohly být vyslyšeny.)

 

A přesně o to Satanu jde: když už mu nevychází, aby nás odrazoval od modliteb (což se mu, nejrůznějšími způsoby, mnohdy daří), těmito útoky skrze naše bližní usiluje, aby modlitby nebyly Pánem Bohem aspoň vyslyšeny.

 

Jsme tedy tak vydáni napospas? Opravdu se proti tomu nemůžeme nijak bránit?

 

Ale jistěže můžeme. A dokonce: MÁME! A MUSÍME!

Jenže úplně jinak, než máme zato.

 

Když takový útok příjde, nikdy si nemysleme, že jej zvládneme – diskuzí, logikou, vysvětlováním. TO NIKDY NEZVLÁDNEME! Ale zvládneme ho jen tak, že: ZŮSTANEME MLČET!

Ano, právě ne-reakcí ho zvládneme. Zůstaňte v takovém případě ticho, v tichosti, v duchu, tomu člověku, skrze kterého útok přichází, žehnejme. (pozn. ani ne nahlas, to totiž, zvláště jak je v ráži, by ho vyprovokovalo ještě víc a „jeho“ útok na nás by zesílil.) V tichosti mu žehnejme a modleme se.

 

A JDE-LI TO JEN TROCHU, Z TAKOVÉ MÍSTNOSTI ODEJDĚME. Třeba na chviličku – ven, do přírody, nebo aspoň do jiného pokoje. (Nejde-li vyjít z domu.)

 

A HLAVNĚ: STÁLE MLČKY, V DUCHU ŽEHNAJÍCE A MODLÍCE SE. ZA TOHO ČLOVĚKA A ZA TU SITUACI. ZVĚME V MODLITBÁCH PÁNA JEŽÍŠE A PANNU MARII DO TÉ SITUACE.

 

 

Další rada, o které je třeba na tomto místě promluvit, je ta, ohledně snah druhé strany, satanistů, nás zvláště při modlitbách, v modlitebních kampaních, pomocí technologií a černomodlitebně, úspávat. Jejich cílem sice není „náš zdravý spánek“, ale nás zabít. Zvláště, máme-li Boží pečeť, Deviatnik a modlíme se ochranné modlitby,

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to nejde, tak aspoň se našich modliteb snaží zbavit tím, aby žádné nebyly. A nejsou, spíme-li, samozřejmě.

 

Teď už tedy znáte důvod, proč jste vždycky tak ospalí, jen co dosednete k modlitbám. Ne, není to únava po celém dni, ale právě tyto příčiny za tím stojí.

 

Jak z toho?

Nejste v tom rozhodně sami. My se spánkem bojujeme od začátku našich modlitebních kampaní, což už je přes dva roky. Rozhodně se proti tomu musí bojovat, ne se bezvládně odevzdat – tak když se mi chce spát, tak dobrou…

V takovém případě stačí si dát na pár minut přestávku, jít si kupř. uvařit (černý či zelený) čaj, vyčistit zuby, umýt si vlasy apod. Stačí krátká taková přestávka.

 

A v nejposlednější době jsme „objevili“ naprosto převratný protispánkový objev! Po několikaletém boji se spánkem při modlitební kampani, je nejúčinnější toto: CO NEJVÍCE MODLITEB MODLITEBNÍ KAMPANĚ JEŽÍŠ LIDSTVU

Modlitby Varování komplet A4(1)

Modlitby Varování komplet formát 13×18(1)

STIHNOUT POMODLIT SE VEČER, JEŠTĚ PŘED PŮLNOCÍ! To vám pak zaručujeme, že se vydržíte modlit téměř do kolika hodin budete chtít (- ponocovat). Jde o to si zkrátka udělat sled modliteb takový, aby se co nejvíce modliteb modlitební kampaně Ježíš lidstvu stihlo pomodlit naráz (nejméně 70, pro zvláště zdatné: bude-li 100 = ideální) a až po nich se modlit všechny další modlitby, které se chceme v modlitební kampani také pomodlit.

 

 

TAK MNOHO ZDARU PŘI MODLITBÁCH A ZVLÁDÁNÍ ÚTOKŮ 🙂

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová