Okultní znesvěcování naší země


Jak Pán Ježíš chtěl, viz příslušné Jeho poselství, Ježíšova poselství pro ČR 1 až 92(2) , mám zveřejňovat příklady znesvěcování našich kostelů, měst a obcí.

 

Zde je jedno z nich: Z Jeseníku, před tamní radnicí a hotelovou školou. Jedná se o tzv. kosmogramy:

Jeseník_kosmogramy1

Jeseník_kosmogramy2

Jeseník_kosmogramy3

Jeseník_kosmogramy4

 

 

Ve městech a obcích jsou dále velmi hojné zednářské obelisky (jiné než zednářské, pokud vím, ani nejsou), ty jsou snad téměř všude.

 

Co se kostelů týče, víme z Pánova poselství, že kříž v kostele má být jen na oltáři či nad oltářem. Že se v praxi staví i před oltář, zvláště na a kolem obětních stolů v nové mši, známe.

 

 

Děkuji vám všem, kteří mi posíláte e-maily a dopisy s těmito a dalšími podněty.

Stále platí: v případě zaslání e-mailu si ve veřejné internetové kavárně zařiďte jinou, novou adresu k tomuto účelu a e-mail pošlete z veřejné internetové kavárny. Nepodepisujte se příjmením, pouze vlastním jménem (ať se za vás můžeme modlit.)

V případě zaslání dopisu dopis pošlete bez zpáteční adresy (na moji adresu: Petra Bostlová, Stoliční 6, 405 02 Děčín 2) a podejte ho na poště anonymně či ho vhoďte do schránky. Opět se podepište pouze vlastním jménem (nikoli příjmením).

 

Děkuji Vám všem

 

Pán Ježíš Vás a Vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

Reklamy