Znovu opakuji: TZV. POSELSTVÍ Č.1335 NA VAROVANI.ORG JE FALEŠNÉ!


V sobotu jsem již informovala o FALEŠNÉM TZV. POSELSTVÍ Č. 1335 NA VAROVANI.ORG (-  http://varovani.org/html/1335.html ), KTERÉ NENÍ DÍLEM PÁNA JEŽÍŠE!

 

Kdo z vás však navzdory tomu nevěříte a máte tzv. poselství č.1335 za pravé, přečtěte si tuto analýzu, která analyzuje větu po větě, v originále: (pozn. dokonce se dá v originálním anglickém textu najít toho zrůdného ještě víc!)

http://mdmlastprophet.com/regarding-that-fake-mdm-message-dated-6-may-2015/

 

Kdo z vás neumíte anglicky ani si nechcete dávat „práci“ s překladačem, pro toho opakuji:

V ORIGINÁLNÍM ANGLICKÉM TEXTU JE MNOHO ZJEVNÝCH HEREZÍ (!), DOKONCE SE V NĚM OBJEVUJÍ SLANGOVÉ VÝRAZY A – PODRŽTE SE – GRAMATICKÉ CHYBY!

 

 

pozn.To, že administrátor českých stránek Varování Jan operuje tím, že si „autentičnost“ textu ověřoval přímo u Marie Božího Milosrdenství, je i na tomto podkladě lehce vyvratitelné, neboť z předchozích zkušenosti víme, že druhá strana satanistů, která za tímto podvrhem nejspíš stojí, kontroluje naši e-mailovou poštu a ji filtruje. Často se tak v minulosti stávalo, že se nabourali do e-mailových adres a z nich rozesílali poštu nebo došlou poštu upravovali a měnili její obsah. Došel-li snad takový potvrzující e-mail od MBM či její asistentky, zřejmě se jednalo o stejný případ.

 

 

Je pravděpodobné, že autoři dotyčné blasfémie budou ve svém počinu pokračovat a stránky varovani.org sytit i dalšími podvrženými texty. Buďme proto velmi obezřetní a tento útok odmítněme. Pán Ježíš si nikdy neprotiřečí a ve svém Poselství č. 1332 nám řekl zcela jasně, že nyní bude mluvit jen periodicky a skrze Zbytek: „Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svoji zbroj k boji za zachování mého Slova živým v místě zpustošení.“

Což se i nyní děje.

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

Reklamy