PANNA MARIA SE OPĚT ZJEVILA, AVE MARIA!


 

„Panna Marie se opět zjevila, 18.5.2015

 

Petro,

Panna Marie se opět zjevila a potvrdila svá předchozí slova: „Mé děti, budou nesčetné pokusy namluvit vám jiný termín.+ Určila jsem pevný termín … a od něho se nesmíte odchýlit. Udělám vše pro to, abyste měli volnou cestu. Nesdělujte nikomu termín, který jsem vám dala, ani bývalým zednářům ve vašich řadách, které se pokusí Satan přimět, aby mu termín prozradili. Proto jsem datum řekla vám, ale jim nikoli. Miluji je stejně jako vás, vy jste však blíže k našemu Otci a nezakolísáte.“

Panna Marie se mnou dlouho rozmlouvala a já se jí vyzpovídal ze svých hříchů. Zhřešil jsem …, ale odpustila nám. Uložila nám ale, abychom se modlili za svatá místa a jedno zmínila doslova: „Běžte, mé děti, až vám to umožní situace a navštivte mé poutní místo v Santiago de Compostella. Dochází ke strašlivému znesvěcování svatých míst, vraždám poutníků a ti, kteří je měli chránit, světští vládcové, slouží přímo Satanovi. Svolejte český lid a připravte pouť na tato má svatá místa.“

Petro, snažil jsem se zjistit, co se ve Španělsku děje. Zednářská vláda není to nejhorší. Nejstrašlivější je přímé vyznávání Satana ze strany nejkatoličtějšího krále na světě a jeho království je zamořeno Satanovými poskoky. Nový král Felipe dokonce odmítl tradiční inaugurační mši při jmenování králem. Namísto mše svaté se nechal posvětit zednářským parlamentem! Samozřejmě se to u nás moc neříká http://zpravy.idnes.cz/spanelskou-korunu-prebira-syn-krale-juana-carlose-i-felipe-vi-pu3-/zahranicni.aspx?c=A140618_215427_zahranicni_im

Také se chci přimluvit za odpadlou Joannis (pozn. Janu Nagyovou), která nesplnila rituální obřad s novorozencem a proto je nyní tahána opět novinami. Je to strašlivé, když odmítnete Satanovi cokoli. Prosím, zveřejněte a modlete se za ni. http://zpravy.idnes.cz/nagyova-vulgarne-pomlouvala-svou-sokyni-necasovou-ukazaly-odposlechy-1nm-/domaci.aspx?c=A150518_105620_domaci_jpl

…“

+ naší poutě k Panně Marii do albánské Dhermi

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/14/uz-vime-termin-naseho-odjezdu-na-pout-do-dhermi/

 

 

 

Paní Nagyová, ano, odmítněte nadále otročit Satanovi a plně se vraťte ke Kristu! Máte přece Deviatnik, Satan Vás nemůže zabít! Buďte proto dostatečně silná, statečná, odvraťte se od Satana a proste Pána Boha, skrze Krista Ježíše, o odpuštění a Pannu Marii o pomoc! Čas se krátí a v sázce jsou duše, i ta Vaše. Modlíme se za Vás.

 

 

 

Modleme se za poutní, svatá místa, modleme se za poutníky, vezměme si vše vážně k srdci, o co nás prosí naše Nebeská rodina.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

Reklamy