Už víme termín našeho odjezdu na pouť k Panně Marii do Dhermi.


Naši milí čtenáři, modlitebníci,

už víme termín našeho odjezdu na pouť k Panně Marii do Dhermi v Albánii.

Řekla nám jej Panna Maria, AVE MARIA!

 

Neuděláme již tu chybu, kdy jsme se o termínech našeho odjezdu do Dhermi mezi sebou navzájem informovali telefonicky. Tím se, kvůli odposleších telefonů, dozvěděla tyto informace i druhá strana (- satanistů), a tím byly tyto termíny znemožněny, protože na nás v ten čas satanisti připravili masivní útoky, abychom se do Dhermi vůbec nedostali.

Jak někteří z vás víte, jedním z těchto termínů byl 12.květen.

 

Tato pouť do Dhermi k Panně Marii bude zásadní (- nejen) pro naši zem. Moc se za nás modlete, prosím, ať na této misi splníme pověření Pána, které nám bylo svěřeno. (Jeho plnou hloubku až nejsme schopni dohlédnout.)

 

NECHŤ MILOSTÍ BOŽÍ, JEHO VEDENÍM A OCHRANOU SPLNÍME VŠE, CO OD NÁS PÁN SKRZE TUTO MISI, TUTO KONKRÉTNÍ POUŤ DO DHERMI, OČEKÁVÁ, BEZE ZBYTKU A PŘIVEZEME DO NAŠÍ ZEMĚ VŠECHNY MILOSTI, KTERÉ TAM PRO NÁS JSOU PŘIPRAVENY. AMEN

 

Petra Bostlová

 

 

p.s.  Prosíme o modlitby, pro nás všechny, kteří se této poutě k Panně Marii do Dhermi zúčastníme a kdo z vás bude chtít podpořit naši pouť do Dhermi k Panně Marii také finančně, budeme rádi (ježto tato pouť, jak se ukazuje, je zatím finančně ještě náročnější, než předchozí jarní (- březnová). Číslo účtu je:

Pro Českou republiku: 2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330

 

 

Děkujeme vám všem

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/27/slyste-slyste-matka-bozi-a-matka-nase-panna-maria-k-nam-mluvi/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/22/radostne-zpravy-halelujah/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/20/poutni-cesta-do-dhermi-dulezitejsi-nez-jsme-vubec-mohli-cekat/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/10/svet-podle-jany-karaskove-satanem-oblouznene-duse-vitezstvi-je-hospodinovo-halelujah/

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/17/zjeveni-panny-marie-s-vyzvanim-k-poutim-do-albanskeho-dhermi-pokracovala/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/16/z-poutni-cesty-do-albanie-k-panne-marii-satanisti-sili/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/09/pomozte-nam-prosim-ukutecnit-poute-k-panne-marii-ke-kterym-nas-matka-bozi-ve-zjeveni-vyzvala/

 

Reklamy