Modlitby a obrazy představivosti k pokoření Satana:


Již podruhé v poselství pro náš národ nás náš Pán Ježíš požádal o modlitby k pokoření Satana:

 

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA Č. 74, 24.4.2015

To, co nyní bude velmi důležité, je modlitba za všechny, kteří nepřežijí Varování

„Petro,

to, co nyní bude velmi důležité, je modlitba za všechny, kteří nepřežijí Varování. Modlete se ale tak, abyste co nejvíce pokořili Satana, vymyslete si všechny možnosti, které vás napadnou. Představte si ho třeba jako hada nebo čerta, kterého znáte z pohádek. Přimyslete si k těmto podobám všechno legračního, co vás napadne. Můžete ho vtipně obléknout, můžete vymyslet legrační příběh o něm, můžete si představit cokoli, co ho pokoří. Tyto modlitby pak použiji, až Mí andělé budou rvát z jeho spárů duše zemřelých satanistů po Varování do pekel. Vaše vtipy na jeho adresu Mi umožní rozevřít sevření jeho spárů, neboť lidská legrace na jeho adresu je to, co on bytostně nesnáší. Nezapomeňte se před vaší představou třeba vtipně oděného, či potetovaného čerta a hada pokřižovat a pak nakonec ji uzavřít slovem amen, aby se na jeho adresu mohlo pobavit celé nebe. Satan vaše vtípky nesnáší a hříšníky radši pustí, než aby jeho povýšená povaha snášela smích celého Nebe. Vím, že máte velkou představivost a smysl pro humor, využijte jich v hojné míře, těším se na vaše modlitby. Zachráníte tak mnohé, pobavíte Otce a ten vám pak dá další milosti pro vás i vaše blízké. Když Mě Satan prostřednictvím vojáků křižoval, chtěl Mne co nejvíce ponížit a pokořit, pokud Mne poslechnete a zesměšníte ho před celým Nebem i peklem, vrátíte mu to, co Mi udělal tehdy. I za ty znesvěcené kostely a urážky, které Mi nyní prostřednictvím svých otroků dělá a které takto vysvobodíte ze zajetí.

Váš Ježíš“

 

 

Stále mě nic takového nenapadalo, co Pán Ježíš po nás žádá.

Výstižný příklad na tom, jak sami ze sebe nedovedeme nic..

Až jsem poprosila Ducha svatého o pomoc – a ejhle!

 

Uveřejňuji tak dosavadní 4 modlitby na pokoření Satana, které se od včerejška modlím (které se můžete modlit se mnou, chcete-li, nebo vás mohou dál inspirovat…)

 

1. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Oko šejdrem, kopyto,

nikdo vkol nezmění to,

že je Satan šereda,

kůže slizká, hnáty křivé,

ač o sobě smýšlí pyšně,

výsledek však nezmění,

že komu se nelení,

mysli zdravé jsouce jest,

ten Pána Krista poslouchá,

a jen Jemu naslouchá,

Satanáše bije v hlavu,

modlitbou k Jedinému Pánu,

Tvůrci všeho světa jsa,

Hospodinu Velikému!

Satanáše On nás zbaví,

hejska marnivého lsti,

škaredého, ošklivého,

slepého, nevida to!

V Ráj ten krásný s Kristem půjdem,

Jemu slávu jásat budem,

navěky věkouce! AMEN.“

 

2. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Šeredo šeredo Satane,

co to neseš ve džbáně,

dušičky se ti zachtělo?!

Kuš, ty lstivá obludo,

nácku slizká, hejsku křivý,

pajdající kožichu!

Duše Boží dílo velké,

Pánu Bohu náleží!

Tebe zdupne Panna čistá,

duše půjde do Nebe!

Pane Bože, přijď už rychle,

duše zachraň mocně teď,

Satana a jeho duchy

znič a znič, vniveč je veď AMEN.“

 

3. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satan, to je šereda!

Věhlasný chirurg plastický,

a to ani drasticky,

nemoha zkrášlit jeho fazónu,

zásahy jak z kanónu!

Tomu už nic nepomůže,

i kdybych vylítla z kůže.

Kuš, ty obludo příšerná,

Mocí Boží poražená,

hybaj zpátky do pekla!

Ať tě tu už nevidíme!

Nebo tě poženu pometlem,

v Krista oblečena, Jeho světlem.

Duše pusť!

Hybaj do temnot zpátky,

a zavři za sebou petlice, vrátky! AMEN.“

 

4. Text (a představa, barvitý obraz v mysli) na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satan, to je ale švanda!

S mašlema na rozích,

v paruce kypré blondýny,

s pusou růžovou rtěnkou zmalovanou,

s řasami od Diora,

v růžové suknici s motýly,

jen ta kopyta, co s nimi?

Snaží se je schovat v tyrkysových lodičkách od Chanel!

Kabelkou točí na nároží…

Proč to?

No přece: Všechny lehké děvy už utekly zpátky ke Kristu!

Tak tam tak opuštěně stojí,

a ejhle, světe, div se! Po ctiteli…

ani stopy. 🙂 AMEN“

 

 

 

Píšete mi také vaše nápady a asociace (za které děkuji):

Tak třeba: „Když žehnám…S Božským Dítkem Máti rač všem požehnání dáti –  a Satana a démony pryč hnáti…“

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (pokřižuji se). Představy o Satanu v mysli (tvořím si v mysli živé obrazy): jak táhne za sebou kačera, jak má plínu, cumel v puse, je v sukni, s mašlema na rozích a ocase, jak celé peklo opéká buřty nad ohněm, protože nemají žádné duše! Jak je zapřažen místo vola, těží skálu a člověk ho důtkama popohání, aby se pohnul. 🙂 AMEN“

 

 

Všichni shodně píšete, že právě oslovení Ducha svatého a prosba o vedení a ochranu naší Nebeské rodiny (při oslovení Panny Marie a konkrétních svatých, kupř. svatého Josefa) vám dalo toto zdárné vedení. Jen tak dál. 🙂

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

Reklamy