RADOSTNÉ ZPRÁVY! HALELUJAH!


 

„Habemus Papam, 21.4. 2015

 

Petro,

bratr farář se vrátil z Itálie, kde se modlil za lžipapeže satanistu (pozn. falešného proroka Františka) a navštívil jediného skutečného papeže, našeho svatého Otce Benedikta. Otec Benedikt mu nadiktoval tato slova:

„Byl jsem připraven zemřít pro vykoupení lidstva. Panna Maria mně však sdělila radostnou zprávu, že právě vaše země je rodištěm nejvěrnějších dětí našeho Nebeského Otce. Panna Maria dovede české děti za ruku ke splnění úkolu, aby Satan nikdy nemohl vládnout Světu.“

Dobrodružná cesta bratra faráře probíhala maximálně tajně http://ostrava.idnes.cz/policie-patra-po-zmizelem-farari-nedojel-na-velikonocni-msi-pq0-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150409_171655_ostrava-zpravy_jog a byla silně inspirována Poselstvím Varování.

Pokud by se satanisté dozvěděli, kam katolický kněz směřuje, jistě by ho všemi prostředky zastavili. Samotná Panna Marie chtěla, aby dovezl poselství našeho Svatého Otce Benedikta do Čech, protože konečné vítězství nad Satanem se blíží. Satan zůstane přítomen, ale nikdy se nezmocní vlády nad celým světem.

Není pochybnosti nad tím, proč zrovna v ostravské diecézi se urodil Boží služebník, protože právě tamější biskup Lobkowicz se plně vrátil ke Kristu! Katolická církev má opět biskupa, který je plně oddán Hospodinu.

Katolický kněz je pod přímou ochranou katolického biskupa a nikdo ho nemůže za jeho poutní cestu za Svatým Otcem perzekuovat. Prosím zveřejněte tuto zprávu, aby lidé dobré vůle neklesali na mysli tváří v tvář hrozbám satanismu.

…“
HALELUJAH! HALELUJAH! HALELUJAH!

 

Modleme se za otce biskupa Lobkowicze a za statečného otce Davida, za jejich plnou Boží ochranu

…a za odvahu i ostatních českých a moravských biskupů České biskupské konference – vrátit se zpátky ke Kristu.

 

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/20/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-20-4-26-4-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-zniceni-satana-a-vsech-jeho-demonu-za-vsechny-a-spasu-vsech-kteri-zemrou-pri/

 

 

 

Reklamy