Upozornění a varování: Do Křešic k otci Jaroslavu Střížovi na sobotní adorace, za současné vážné situace, prosím, již nejezděme


Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

situace vyvrcholila natolik, že vás všechny musím velmi varovat před tímto…

 

Jak víte, od srpna/září minulého roku jezdili jsme, jak nejčastěji to šlo, na noční sobotní adorace k otci Jaroslavu Střížovi do Křešic u Litoměřic. A zvala jsem vás všechny, ať nás v tom následujete.

 

Situace se žel natolik obrátila, že vás všechny musím naopak varovat: NA ADORACE DO KŘEŠIC NYNÍ UŽ NEJEZDĚTE!

A to alespoň do Varování, Daru Milosrdenství Božího.

(A poté se uvidí, zda se po tomto Božím Milosrdenství otec Jaroslav vzchopí.)

 

Chápu, že na otce Jaroslava Stříže byly činěny velké duchovní tlaky. Zvláště poté, co jsme na adorace začaly jezdit my s Magdou a dalšími členy našeho týmu a křešická farnost se tak stala naším velkým duchovním zázemím.

 

Zde je vidět, jaký je to průšvih pro kněze, kteří stále lavírovali na hraně – věřit či nevěřit Poselstvím Varování?!

 

Otec Jaroslav nebyl schopen přijmout, že by s „papežem“ Františkem mělo být cokoli v nepořádku (- my víme, že on je falešný prorok), a pravděpodobně toto lavírování (?) jej žel stálo, že se nyní nalézá ve stavu, kde se nalézá: je „papežovým“ (= falešného prorokem) zastáncem. 😦

 

Dokonce natolik, že nám předminulý týden, – není žádná náhoda, že právě bezprostředně po návratu z naší poutní cesty  do albánské Dhermi-, odmítl dát svatá přijímání, s tím, že jsme exkmunikovány, protože neuznáváme „papeže“  Františka.

 

Co se tedy stalo, že došlo k tomuto obrácení o 180 stupňů – z našeho podporovatele, na našeho odpůrce?

Nikdy nepodceňujme druhou stranu (- satanistů).

 

Stalo se tak v době 14 dnů, kdy jsme byli nepřítomni v ČR – na poutní cestě v Albánii.

 

Když jsme se totiž z poutní cesty vrátili zpátky do Čech, byli jsme informováni, že satanistka Jana Karásková začala jezdit k otci Střížovi, aby ho svedla na zcestí. Úmyslně ne o víkendech, jako my všichni ostatní – na adorace, ale v týdnu, v pracovní dny, abychom se tam prý nepotkaly. Jana Karásková, jak se už několik týdnů chlubí, spojila se, kromě všech těch démonů, nově i s démonem Jezábel. To je ten démon, který svádí církev na zcestí. Výsledkem toho je, že jako satanistka „může“ chodit do katolických kostelů (to jinak satanista nevydrží, nesnese) a předstírat „svůj katolicismus“. Což také nyní dělá. (Údajně navštěvuje, kromě katolického kostela v Křešicích, také mše svaté ve svatém Jiljí v Praze.)

Na otci Střížovi tito dokonce tak vehementně okultně „pracují“, že právě jeho si vybrali, aby byl tím katolickým knězem, který rozbije naši sošku Panny Marie, Pannou Marií požehnanou v Dhermi. 😦

 

 

PROSÍM VÁS TAK TÍMTO: ZA OTCE STŘÍŽE, OTCE BURIÁNKA, EVU-JITŘENKU, MIRKA, CELOU JEHO FARNOST, JEHO FARNÍKY A VŠECHNY, KTEŘÍ JEZDÍ NA SOBOTNÍ ADORACE A ZA VŠECHNY, KDO SE ÚČASTNÍ JEHO VEČEŘADEL, SE MODLEME.

ALE DO KŘEŠIC NA ADORACE V SOUČASNÉ DOBĚ, ZA SOUČASNÉ VÁŽNÉ SITUACE (!), NEJEZDĚME.

(Nikdo z nás, předpokládám, nehodlá být nakažen Jezábel.)

 

 

pozn. Otce Stříže jsem před tímto osobně varovala a řekla mu vše, co o tom vím. Viz výše. Otec Stříž mi přiznal, že ano, že v poslední době začala na jeho mše do Křešic jezdit jedna paní z Prahy, nově.

O koho se jedná, tedy už víme…

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

 

Reklamy