Pochod pro život profiltrovaný zednosatanisty, Rainbow Family pro věčnou zkázu naší mládeže, Satanův americký vojenský konvoj přes naše území, sčítání křesťanů a další satanistické přípravky pro příchod Antikrista. KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ JE VŠAK HOSPODINOVO!


 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Pomozte mučedníkovi
Datum: 2015-03-21
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Petro,

mučedník, bývalý zednář a horlivý křesťan byl zbaven svéprávnosti a uvězněn násilím na psychiatrické léčebně. Marně křičel o pomoc, komando v bílých pláštích ho nemilosrdně odtáhlo násilím pryč a už ho nepropustí. Modleme se za něho, tento člověk v nouzi chtěl Slovo Boží šířit sekerou nikoli z vlastní vůle, ale ostřelován satanistickými iontovými děly, které měnily frekvence v jeho mozku. Propusťte ho! A my všichni se za něho modleme.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/308944/muz-se-sekerou-vtrhl-na-radnici-putina-na-vas-rval-na-policisty.html

http://budejovice.idnes.cz/muz-se-sekerou-na-radnici-0hj-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150319_130635_budejovice-zpravy_mrl

…“

 

ANO, MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Divné zjevení
Datum: 2015-03-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Panna Marie se opět zjevila mě a … a žádala nás, abychom se modlili 15. července za nějaké duhové lidi. My žádné duhové lidi neznáme a Panna Marie nám řekla, abychom zvážili misijní cestu do Makedonie, kde bude setkání duhových lidí a máme je přivést ke Kristu nebo máme sdělit všem, kteří je ke Kristu mohou přivést, aby tak učinili. Panna Marie nám zaručila bezpečnost misie a pak zmizela. Nakonec jsem si uvědomil, že duhoví lidé může být satanistické setkání Rainbow Gathering, ale nevíme, kde to je.

Panna Marie nám sdělila, že začíná 16. června v Makedonii, přesné místo se prý dozvíme a že našim úkolem nebo úkolem těch, kteří tam pojedou, je vztyčit jednoduchý svatostánek na tomto setkání a přivádět lidi k pobožnostem bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo nikoli. Jsme zmateni, jak to máme udělat? Copak může … jezdit na setkání hippies? Mám poslat …? Mám o něho strach….

CHVÁLA KRISTU A PANNĚ MARII!

…“

 

 

Má odpověď:

Z ničeho si obavy nedělejte. Panna Maria se zjevila také R., který mi informace předal, bereme si to z milosti Boží na starost. Jedeme tam, v ten termín, jak Panna Maria chce.

Můžete se přidat k nám, není to hned zítra, vše se konkrétněji ukáže.

Pokoj vám

Žehnám vás křížem našeho Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

v Kristu petra

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Satan používá duhové lidi jako oběti
Datum: 2015-03-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Petro, našel jsme důkaz, že Satan zneužívá duhové lidi a jejich důvěru a velmi jim ubližuje. Nejsou satanisti jako jiní, jsou jeho oběti http://www.vice.com/read/the-dark-side-of-the-rainbow-gathering

…“

 

Ano, vím. Satan zneužívá jejich existenciální hledání (tzv. alternativní kultury). Vím o tomto setkání Rainbow už od minulého léta – i o těch důsledcích. Navíc: jejich letošní setkání se velmi rozrostla…Po celé Evropě.

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Satanistické kejkle ve Vatikánu
Datum: 2015-03-22
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Nevěřte falešnému prorokovi, Satan dokáže kejkle …, ale už nedokáže milovat lidi. Františku, vrať se ke Kristu, dokud je čas a pokud jsi skutečně ještě člověk a je v tobě lidská duše http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/364941-podaril-se-papezi-frantiskovi-polovicni-zazrak.html

….“

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Satanistická provokace
Datum: 2015-03-23
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Satanisti plánují jaderný útok na Rusko, modleme se za prezidenta Putina. Vyhýbejme se americkému konvoji, podle některých zpráv ze zákulisí je možné, že jej budou řídit bytosti z Pekla http://zpravy.idnes.cz/americky-vojak-prujezd-ceskem-nenechame-se-vyprovokovat-peh-/domaci.aspx?c=A150322_203040_domaci_bse

….“

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Pozor sčítání křesťanů před příchodem Antikrista
Datum: 2015-03-20
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Pozor všem! Pokud uvidíte ve své blízkosti modré auto s podivnými senzory, čipy, vysílači, frekvenčními ionizíátory, okamžitě se přestaňte modlit http://mobil.idnes.cz/nokia-mapuje-cesko-0np-/mob_nokia.aspx?c=A150319_000324_mob_nokia_vok

Počkejte v klidu, než auto odjede a zahajte své modlitby s daleko větší razancí než předtím za vypuzení Satana a jeho syna Antikrista z naší země. Auto slyší modlitby a dokonce i přes zeď skenuje křesťany, kteří se modlí, ke konečnému sčítání křesťanů. Komu to slouží a nač, nemusíme vyprávět!

Pokud v práci dostanete dotazník o vaší víře, nevyplňujte ho, …. Pokud jste vyplnili sčítání lidu a přiznali se k islámu, křesťanství nebo judaismu po příchodu Antikrista a vyhlášení jeho vlády, opusťte svá trvalá bydliště a zdržujte se jinde u známých nebo křesťanů a  vydávejte se za jiné lidi. Panna Marie všem slíbila vydat dokumenty, které změní vaši identitu. Potvrzuji to svým viděním! Řekla mi to.

…“

 

 

 

„Petro,

satanisti infiltrovali pochod pro život z oběžníku Tomia 666:

Tuto sobotu 21.března se zúčastním Pochodu na podporu rodiny a na úvod vystoupím také se svým projevem. Srdečně Vás tímto zvu, začátek je ve 14:15h na Mariánském náměstí na Praze 1. Pochod vyrazí na trasu přes Národní třídu a končí na Václavském náměstí.

To, k čemu spěje moderní liberální společnost, je postupné rozbíjení tradiční rodiny. Ještě na počátku dvacátého století tvořili nejbližší rodinu nejen děti, ale spolu s nimi v jedné domácnosti žili prarodiče, praprarodiče. Do širší rodiny patřili kmotři a kmotry, patřili tam bratranci, strýcové, tety a všichni měli vzájemné povinnosti v rámci rodiny. Postupem času jsme přišli o kmotry, prarodiče jsme odsunuli v lepším případě do sociálních ústavů a nejposlednější trend je život samoživitelek, matek bez otců, a singles, tedy jednotlivců, kteří rodinu odmítají absolutně.

Zatímco se své rodiny – vlastní krve – zbavujeme, snaží se nám tu mainstreamová média plus část politiků a aktivistů vytvořit dojem, že skutečnou rodinou může být lesbická partnerka matky nebo homosexuální přítel otce nebo dokonce dva cizí homosexuálové. Modernisté a moderní doba rozbili nejprve rodinu na atomy a následně se pokouší absolutně zvrátit její podstatu.

Sexuální orientace je soukromou věcí každého člověka a já tuto svobodu uznávám. Ohledně postavení tradiční rodiny však nelze dělat ústupky ani v současnosti – i homosexuální páry budou chtít důchod, ale děti, které na jejich důchody budou vydělávat, bohužel vzájemně nezplodí.

Pokud tu budeme mít dobré vícegenerační rodiny, které budou dětem vštěpovat tradiční hodnoty jako je pracovitost, poctivost, odpovědnost či pokora a skromnost, tak je jedno, kolik nás je, protože v tom zásadním budeme nakonec jedna velká rodina, která se o sebe a své slabé umí postarat.
Základní a nejpodstatnější problém je v morálních hodnotách.
Prvním krokem k nápravě velké části společenských problémů nejsou ekonomické reformy, ale návrat k hodnotám, na kterých naše civilizace stojí – tou neprvnější je dobrá tradiční rodina.

…“

 

 

Na Pochodu pro život v sobotu, 21.3., jsme byli, abychom se tam modlili. Byl celý profiltrovaný zednosatanisty, nepřekvapí tak, že měli své příspěvky i na úvod pochodu, tako tento výše zmíněný.

 

 

 

„Modleme se … http://ekonomika.idnes.cz/otevreni-noveho-sidla-ecb-ve-frankfurtu-provazeji-protesty-plo-/eko_euro.aspx?c=A150318_090608_eko_euro_fih#utm_source=sph.idnes

Při nočních vražedních podzemních akcích Panna Marie dala zaplavit podzemí Nuselského templu a satanisti měli po ptákách http://praha.idnes.cz/havarie-vody-nuselske-schody-praha-duf-/praha-zpravy.aspx?c=A150318_074736_praha-zpravy_bse

…“

 

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

Reklamy