Zjevení Panny Marie s vyzváním k poutím do albánského Dhermi pokračovala…


Jak už jsem přinesla úžasnou zprávu minulý týden, Panna Maria se v poslední době zjevovala mnoha potřebným lidem, s jediným poselstvím: Vykonejte poutní cestu do Albánie ke mně!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/09/pomozte-nam-prosim-ukutecnit-poute-k-panne-marii-ke-kterym-nas-matka-bozi-ve-zjeveni-vyzvala/

Zjevení Panny Marie, která popisuji v blogu výše, pokračovala.

Se stále stejným poselstvím Boží Matky: Vykonejte pouť do Albánie, do Dhermi, do Šen Maria, ke mně!

 

Další zjevení následovala. Ve středu, 11. března v podvečer (opět kolem sedmé hodiny), R. a M. seděli v obývacím pokoji a pili lysolajskou svatou vodu Panny Marie. Krátce před dokončením mé modlitby růžence otce Pia za ně zjevila se jim Panna Maria, před soškou Pražského Jezulátka a svojí lurdskou sochou, na místě, kde se obvykle modlíme. Žehnala jim a řekla jim toto:

„Jak už jsem vám řekla, ustanovila jsem poutní místo československého lidu. Je to Dhermi.“ (pozn. v Albánii)

A že máme dorazit v hojném počtu a pravidelně.

 

Následné zjevení proběhlo v tu noc, kdy oběma, R. i M., se zdál ten samý sen (!), jak se pak ráno domluvili. Bylo to zjevení anděla a hlavně Panny Marie, která jim prozradila, že tato pouť se má konat pravidelně, na jaře, v létě, na podzim a v zimě.

 

Ve čtvrtek, 12.3., opět po modlitbě růžence otce Pia za R., zjevila se R. kolem deváté hodiny večerní Panna Maria krátkým zjevením. Usmála se na něj a pravila: „Pouť bude.“

 

 

Pokud vím, všechna tato zjevení Panny Marie (i dřívější v této sérii zjevení) proběhla těsně před dokončením, po dokončení či cca do dvou hodin po dokončení modlitby růžence otce Pia za ně a žehnání

(…píši vám tuto nepominutelnou informaci, abych podpořila všechny ty z vás, kteří s modlitbou růžence otce Pia ještě váháte).

 

S jediným zásadním poselstvím: Konejte poutě ke Mně, k Panně Marii, český a slovenský lide, národe, pro který jsem ustanovila toto poutní místo.

 

(pozn. Tím se samozřejmě neruší žádné předchozí mariánské poutní místo, ať už v Čechách, na Slovensku či kdekoli jinde.)

 

 

Jak chápu tato zjevení, má se jednat o poutě za národ i poutě osobní, za spásu, záchranu našich národů. Má se jednat o poutě, aby v každém ročním období dorazila zástupná národní poutní výprava.

 

Nad albánským pobřežním městečkem Dhermi tyčí se středověký klášter s kostelem Šen Maria, Svatá Maria.

 

Právě tam nás Naše Paní zve.

 

 

Nechť promluví Naše Paní do srdcí všech, se kterými obzvláště se chce na tomto svém poutním místě Panna Maria setkat. Amen

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

pozn. Jak tedy již víte, 1. naše poutní výprava do Dhermi vyjíždí kolem 25. března (žel, podle našich zpráv, zatím se těm Pannou Marií ve zjeveních pozvaným potřebným, kteří vyjeli již před námi, na místo dojet nepodařilo: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/03/16/z-poutni-cesty-do-albanie-k-panne-marii-satanisti-sili/

 

Důvěřujeme Pánu bez pochyb, že na místo určení, do Dhermi, do kláštera Šen Maria, Božím vedením a Jeho mocí, dorazíme, a tak duchovně prorazíme cestu všem těm, které Panna Maria poutí do Dhermi chce požehnat.  amn

Reklamy