Pomozte nám prosím uskutečnit poutě k Panně Marii, ke kterým nás Matka Boží ve zjevení vyzvala


 

Pomozte nám prosím uskutečnit poutě k Panně Marii, konkrétně do Albánie, ke kterým nás Matka Boží ve zjevení vyzvala.

Modlitbou a tentokrát i netradičně finančně.

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Vidění Panny Marie
Datum: 2015-03-06
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Petro,

dnes nás s … propustila Panna Marie! (pozn. z psychiatrického koncentráku Bohnice, kam je satanistka J. Karásková, vydávající se, s falešným lékařským diplomem, za lékařku, dokonce za tamní bohnickou primářku…, neustále dává zavírat, sebírajíc je bohnickou sanitkou přímo z ulice…) Měli jsme vidění (pozn. Panny Marie) a vyprávěla nám toto:

´Slyšte, existuje v Evropě země, kde Satan nikdy nezvítězil. Albánie je zemí, kde víra v Hospodina nikdy neselhala. Satan v roce 1967 vyhlásil prostřednictvím své diktatury ateistický stát a přesto Albánci nepřestali věřit. To víra, víra v Hospodina drží pospolu katolíky, pravoslavné a muslimy, kteří se milují jako bratři a sestry. Vy, kteří máte znečištěnou duši, jděte a načerpejte sílu v zemi Hospodinovi zaslíbené. Satan nikdy nezvítězí v zemi, kde každý pasáček věří v Pannu Marii, Hospodina nebo Alláha.´

Jděte a modlete se. Navštivte Albánii.

Petro, je to pravda! http://cs.wikipedia.org/wiki/Římskokatolická_církev_v_Albánii

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/214562260120028-na-ceste-po-jizni-albanii/

http://www.mundo.cz/albanie/zajimavosti

http://www.agltravel.cz/stranky/72:albanie-informace-o-zemi.html
HIMARA

Malé městečko skládající se ze Starého města na kopci a z Nového města v zálivu. Himara má 4 pláže – Filikuri, Spille, Llamani, Potami a Livadhet. Všechny pláže jsou oblázkové s hlubokou, průzračnou vodou. Městečko bylo založeno již v 5. století př.n.l. (pod jménem Pellazgë), nachází se zde mnoho kostelů – Kostel Shën Maria e Athalit, kostel Cassiopeia, kostel All Saints. Na malém poloostrově se nachází hrad Ali Paši Tepelene. Hrad se nachází ve výšce 20 m nad mořem. Ali Paša hrad věnoval své manželce Vasiliqii.

 

Petro, co máme dělat? My ale jet do Albánie nemůžeme! Musíme být na … a museli by nám dát povolení. Co máme dělat?

…“

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Prosím co máme dělat
Datum: 2015-03-06
Odesílatel:
Adresát: kancelar@sdeo.cz>

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400023-albanie-pod-kridly-orlu/

 

 

 

Co máte dělat? To je jasné:

Na nic nečekat, uposlechnout Pannu Marii a bezokladně se rozjet do Albánie, na místo, kam vás Panna Maria konkrétně vyzvala odjet a vykonat pouť!

 

 

V tyto dny se úžasnou Boží Milostí (!) udála zjevení Panny Marie plošně (HALELUJAH!) a naše Matka Boží vyzvala konkrétní osoby, bývalé zednáře, kteří uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista a utekli se k Němu, aby vykonali pouť, každý z nich na konkrétní místo. Jedná se o kláštery a kostely v Albánii, Panně Marii zasvěcené.

 

 

Ve zjevení ze čtvrtka na pátek (5./6.3.2015) Panna Maria vyzvala také R. a M., kteří tak často figurují v mých blozích a v úmyslech našich modlitebních kampaní. Které satanistka J. Karásková a její satanističtí pochopové neustále, již několik týdnů (tak jako další), sbírají na ulici, doma, zkrátka kdekoli a odvážejí do Bohnic a Dobřan na psychiatrii, v úporné snaze udělat z nich psychicky nemocné invalidy! (…Když je nemohou zavraždit, majíce námi vymodlený Deviatnik. Úžasnou Boží ochranu.) Tam do nich, zdravých lidí (!), neustále píchají ty jejich chemické sajrajty, nejrůznější psychofarmaka a látky přímo z Antikristovy ďábelské laboratoře, podrobují je elekrošokům a nejrůznějším trýznícím rituálům. Ve snaze nenávratně poškodit jejich psychiku.

Jen Milostí Boží skrze naše neustálé modlitby a modlitební kampaně se stále drží nad vodou. Co však nadto potřebují je, aby měli dostatečnou ochranu natolik, aby na ně satanisti už nemohli.

Tak jako nemohou na nás.

 

Panna Maria je právě proto vyzývá, aby neprodleně vykonali tuto pouť na jedno konkrétní poutní mariánské místo, v Albánii. Zaslibuje, že tam se jim (i nám) dostane duchovní výzbroje, kterou budou/budeme potřebovat.

 

 

Toto zjevení Panny Marie se událo po sobě hned několikrát. V noci ze čtvrtka na pátek, kdy bylo nadto provázeno  zázračným osvobozením z bohnické psychiatrie, kam je zase zavřeli. A v pátek k ránu se R. a M. zjevil anděl se stejným poselstvím. Dokonce, a to nebývá, zjevila se jim Panna Maria znovu ten samý den k večeru, žehnala je a znovu je vyzývala k této pouti.

Chápeme tím tuto výzvu jako velmi alarmující.

 

Budeme je, já a má spolupracovnice Magda, na jejich pouti k Panně Marii do Albánie doprovázet. Vydáme se na poutní místo určené Pannou Marií autem a R. spočítal, že pouhé cestovní výdaje nás vyjdou na 10 až 15 tisíc. Což naprosto přesahuje naše současné finanční možnosti. Prosím, pomozte nám uskutečnit výzvu Panny Marie vašim modlitebním doprovázením a dle vašich možností finančně na konto Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

Pro zaslání z ČR:
2200438778/2010

Pro zaslání ze Slovenska:
2200438778/8330

Rozjedeme se tam hned, jakmile se sejde potřebný obnos.

V případě, že by se tímto způsobem sešlo více finančích prostředků či by nakonec cesta vyšla levněji, takové peníze, v rámci naší činnosti v Centru pomoci, použijeme na nákup náboženských ochranných předmětů (benediktínských medailek, mariánských medailek apod.), které rozdáváme mezi ohrožené osoby a další projekty Centra, které uskutečňujeme:

https://zednarikekristu.wordpress.com/projekt-na-pomoc-je-tu/

 

 

Děkujeme

 

 

Vyprošuji, zvláště pro všechny dárce a modlitebníky za tuto konkrétní věc, zvláštní ochranu naší Nebeské Matičky, Její požehnání a všechny milosti, které konkrétně který z vás potřebuje. Panna Maria nechť rozprostře nad vámi a vašimi rodinami svůj ochranný plášť. Amen.

 

Pán vás všechny žehnej

 

 

Petra Bostlová a Magda

 

 

 

Reklamy