TESTAMENT NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE:


1332. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 13. února 2015 v 18:00.

MÁ MISE NA ZÁCHRANU LIDSTVA JE JIŽ TÉMĚŘ DOKONČENA

„Má vroucně milovaná dcero,

mocí Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám dal Pravdu. Naplnil jsem vaše srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy.

Teď vezměte můj dar spolu se všemi ostatními dary, které jste dostali skrze tuto misi a přijměte je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich svůj život.

Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen občas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svou zbroj, abyste bojovali za udržení mého Slova živým na místě zpustošení.

Můj plán je zajistit, aby všichni z vás šířili mé Slovo a rozjímali o tom, co jsem vám dal. Nikdy neopustím svou poslední misi, neboť to není možné. Buďte trpěliví a zcela Mi důvěřujte. Tato poselství vám přinesou velkou úlevu a útěchu ve dnech velkých duchovních zkoušek. Buďte vděční za mé milosrdenství.

Duch Svatý vás povede a ochrání a Já vám dám útěchu, kterou budete potřebovat, abyste snesli obtíže, kterým budete čelit v přicházejících časech.

Děkuji vám, moji maličcí, že jste přijali můj zásah. Nyní je teď na vás, abyste šířili Pravdu. Miluji vás, chovám vás ve svém srdci a prahnu po Velkém dnu Pána, až sjednotím svět a povedu vás do svého nového království na zemi.

Žehnám vám a dávám vám odvahu, moudrost, vědění a milosti pokračovat v mém díle na zemi.

Váš milovaný Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva“
 

 

http://www.varovani.org

Reklamy