DŮLEŽITOST MODLITBY. MODLITBA JE STĚŽEJNÍ! Modleme se modleme se modleme se. SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K NÁM:


1331. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 12. února 2015 v 18:00.

 

MODLITBA ZLÉHO DĚSÍ

„Má vroucně milovaná dcero,

prosím všechny křesťany v každé části světa, aby trávili více času v modlitbě, aby měli moc zvítězit nad hříchem, který škrtí svět a ve svém důsledku přináší bolest a útrapy všeho druhu.

Hřích může být zničen modlitbou. Modlitba je nejmocnější zbraní proti zlu, a čím více se obracíte ke Mně, svému Ježíši, tím více mohu přemáhat svého protivníka. I když na vás nekladu nároky, které zatěžují vaše srdce, prosím jen, abyste ke Mně volali o pomoc pro hříšníky, aby se vyhnuli zlomyslnosti, která se v každém okamžiku může náhle objevit v jejich srdci.

Moc Satana dosáhla takové úrovně, že ti, se žádnou vírou, nebo důvěrou v Boha, jsou jím snadno manipulováni. Ponouká je a pokouší při každé příležitosti. Člověk v očích Satana je zrcadlovým odleskem Boha, který stvořil člověka k svému vlastnímu obrazu. Satan nenávidí každé jednotlivé lidské stvoření s intenzitou, která by vám brala dech. Je to jen člověk ostražitý před jeho taktikou, který může vidět Pravdu, když zlo nabývá mnoha podob. Jen člověk, který je otevřený Slovu Boha – který Ho miluje a zná Ho – může odvrátit vliv podvodníka mocí modlitby.

Modlitba Zlého děsí a oslabuje jeho sevření, kterým svírá lidstvo. Modlitba je mocnější než meč, používaný v boji, neboť nepřítele nejen zraňuje, ale ničí ho.

Váš Ježíš“
 

http://www.varovani.org

Reklamy