VÝZVA PANNY MARIE:


1329. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 10. února 2015 v 14:36.

MODLETE SE ZA OCHRANU CÍRKVE MÉHO SYNA 

„Mé drahé děti,

je důležité, abyste se všichni modlili modlitby modlitební kampaně a můj nejsvětější růženec jako část vašich každodenních modliteb. Můžete si zvolit jakékoliv modlitby, které si vyberete, ne nutně všechny modlitby, ale ty, které odpovídají vašemu přání. Můj nejsvětější růženec se musíte modlit každý den, proti vlivu Zlého.

Modlitba vás přivádí blíže k Bohu a ochraňuje duše všech, kdo prosí o pomoc mého Syna proti moci podvodníka. Modlitba je největší zbraní proti zlu a nesmíte nikdy podceňovat moc, kterou vytváří.

Modlete se za ochranu církve mého Syna a proste mého Syna, aby poskytnul milosrdenství každému, kdo se ji pokouší ukřižovat. Tato církev – Tělo a Chrám mého Syna – je cestou, skrze niž bude všechna sláva dána Bohu. Učení, Slovo a svatá eucharistie, která je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista, byly dary, dané lidstvu pro záchranu duší. Musíte se držet Pravdy a připravit se přijmout milosrdenství mého Syna.

Vybízím vás, abyste se modlili za duše, které Pravdu odmítnou, a proste úpěnlivě mého Syna, aby vylil milosrdenství na jejich duše. Všechen život pochází z Něho. Odmítněte mého Syna, a nedostanete život v jeho přicházejícím království.

Můj Syn mě požádal, abych naléhavě prosila o vaše modlitby za duše těch, kdo Ho odmítnou. Uslyší modlitby, které Mu nabídnete za všechny vaše milované a za ty, kteří nebudou schopni přijmout Světlo, až bude zářit jako maják a pokrývat lidstvo.

Duše, planoucí láskou a pokorou, nutnou k přijetí mého Syna, se budou radovat. Ti, s temnotou ve své duši, se budou Světlu vyhýbat, protože zjistí, že je bolestivé spatřit Pravdu. Modlete se ode dneška každý den celým svým srdcem za duše, které mají milosrdenství mého Syna nejvíce zapotřebí.

Bez vašich modliteb budou mnozí ztraceni a budou navěky toužit po společnosti mého Syna, ale On pro ně nebude nikde k nalezení.

Zanechávám vám svou lásku, ochranu a pokoj. Prosím, odpovězte na mé volání o záchranu duší.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“
 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy