Preparations and Remedies, PŘÍPRAVA A PROSTŘEDKY NA KONEC ČASŮ….uložte si, vytiskněte a – šiřte šiřte šiřte…

  Prostředky na dobu Trestů   Bůh nikdy neudeří bez varování. Poslal k nám Jeho svatou Matku, která přišla a plakala … Další

Reklamy

Falešný papež František – král porno karnevalu. Posedlých.

Falešný papež František, patron a král porno karnevalu – posedlých.   Každému, co jeho jest…   Srov. Písmo Svaté, Janovo … Další

Reklamy

MODLITBA OSOBNÍHO EXORCISMU – pokání, uzdravení a osvobození, daná nám Pánem Ježíšem:

MODLITBA POKÁNÍ A VYSVOBOZENÍ Tato ‚modlitba exorcismu‘ byla dána Vassule von Ryden 13. listopadu 2006. Vassula píše: Ježíš Kristus mi nadiktoval … Další

Reklamy