Archive for

Preparations and Remedies, PŘÍPRAVA A PROSTŘEDKY NA KONEC ČASŮ….uložte si, vytiskněte a – šiřte šiřte šiřte…

  Prostředky na dobu Trestů   Bůh nikdy neudeří bez varování. Poslal k nám Jeho svatou Matku, která přišla a plakala v La Salette, ani ji neposlouchali, ani jí nevěřili. Bůh proto bezprecedentně potrestá celý vesmír. Již dříve oznámil Marii Julii Jahenny, stigmatičce, která se těšila velkému uznání některých biskupů z Nantes, přirozené a nadpřirozené prostředky pro naši … Celý příspěvek

Falešný papež František – král porno karnevalu. Posedlých.

Falešný papež František, patron a král porno karnevalu – posedlých.   Každému, co jeho jest…   Srov. Písmo Svaté, Janovo evangelium, kapitola 15, verš 19 – 20.       Foto: Porno karneval, Gualeguaychu, 130 mil severně od Buenos Aires, Argentina.       Petra Bostlová

MODLITBA OSOBNÍHO EXORCISMU – pokání, uzdravení a osvobození, daná nám Pánem Ježíšem:

MODLITBA POKÁNÍ A VYSVOBOZENÍ Tato ‚modlitba exorcismu‘ byla dána Vassule von Ryden 13. listopadu 2006. Vassula píše: Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu, která je modlitbou pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento ‚exorcismus‘ je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé. Lidé neví jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí … Celý příspěvek