CO JE VAROVÁNÍ? Kdy příjde? Jak ho poznáme a proč bude? /plus Poselství a modlitby…/


O Daru Božího Milosrdenství, Varování, jsem psala již vícekrát.

Jde o akt lásky Pána Boha k nám, celosvětovou zpověď, kdy na 15 minut se my všichni lidé, s dětmi od 7 let věku včetně, setkáme tváří v tvář s Pánem Ježíšem Kristem a On nám dá vidět do naší duše, tak, jak ji vidí On.

Smyslem však není, abychom si rvali vlasy z hlavy, ale abychom ještě při tomto aktu milosrdenství litovali svých hříchů a hned prosili Pána Ježíše o odpuštění.

 

Informace krátce shrnuje leták ze stránky http://www.varovani.org :

 

VAROVÁNÍ – OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ předpověděné Pannou Marií v Garabandalu v roce 1961 se brzy uskuteční k záchraně světa.
Nejedná se ještě o Druhý příchod Ježíše Krista, Varování ho předchází.
PROČ DOJDE K VAROVÁNÍ?
Aby se každému podal důkaz o existenci Boha.
Aby byl každý člověk přiveden zpět k Ježíši a na cestu pravdy.
Aby se skrze obrácení lidí na celém světě oslabil vliv hříchu a zla.
Aby nám pomohlo k naší záchraně ještě před posledním Dnem soudu tím, že dostaneme příležitost prosit Pána Ježíše o odpuštění hříchů, kterých jsme se dopustili.
Aby se obrátili nevěřící, kteří by jinak neměli žádnou možnost spásy bez tohoto velkého činu Božího milosrdenství.
Aby se posílila víra věřících.
CO SE STANE BĚHEM VAROVÁNÍ
Každý člověk starší 7 let zažije soukromé mystické setkání s Ježíšem Kristem, které potrvá asi 15 minut.
Je to dar Boha Otce, aby se lidstvo obrátilo zpět k pravdě. Je to jako den Posledního soudu, pouze tentokrát nebudeme odsouzeni.
Naopak, bude nám dána příležitost požádat o odpuštění.
JAK VAROVÁNÍ POZNÁME A ŽE PŘICHÁZÍ?
Dvě komety se střetnou (- vybuchnou) na obloze.
Lidé si pomyslí, že se blíží katastrofa horší než zemětřesení.
Nebude tomu však tak – bude to známka, že Ježíš přichází.
Obloha se zbarví dočervena a bude vypadat jako by hořela plamenem. Potom uvidíme velký kříž na obloze, abychom se nejprve připravili.
PŘI VAROVÁNÍ::
Budou nám ukázány naše hříchy a jejich odhalení nám způsobí pocit obrovské lítosti a zahanbení.
/Někteří budou natolik šokovaní a zhnusení tím, co v sobě uvidí, že dříve než by mohli prosit Boha o odpuštění, padnou z šoku mrtví. Ježíš teď všechny prosí o modlitby za ty duše, které zemřou šokem, jež mohou být ve smrtelném hříchu./
Každý uvidí stav své duše před Bohem – dobro, které vykonali, jako i bolest, kterou způsobili ostatním i vše, co neudělali a udělat mohli.
Mnozí padnou na kolena a budou ronit slzy radosti a úlevy, slzy údivu a lásky.
PO VAROVÁNÍ:
Žel, budou někteří, kteří budou prohlašovat, že to byla celosvětová iluze. Vědci budou hledat logické vysvětlení, ale žádné nebude.
Varování bude ohromující a neublíží nám, protože přichází jako čin Ježíšovy lásky a milosrdenství Ježíše.
Konečně, po Varování, bude možné žít nový život, osvobozeni, kdy budeme znát plnost pravdy.
Každý z nás se nyní potřebuje připravit. Ježíš žádá, aby všichni poprosili o odpuštění svých hříchů ještě před Varováním.
Více informací naleznete na těchto odkazech: http://www.varovani.org, http://www.thewarningsecondcoming.com/
———————————————————————————————————–
Bezprostředně při i po Varování je třeba padnout na kolena – a modlit se! Je třeba zapálit posvěcené svíce, které si k tomu účelu domů pořídíme (nemáte-li je ještě), při modlitbách se tímto způsobem spojíme s celou za nás, za všechny lidi, modlící se Nebeskou rodinou: anděly a svatými v Nebi.
Je třeba počítat s tím, že bezprostředně po Varování nepůjde většinou voda, elektřina, plyn, zkrátka nic. Je tak třeba vybavit se na cca. 3 týdny zásobami pitné vody, trvanlivých potravin, svíček apod.
Po Varování se svět změní k nepoznání. Nevíme přesně, jak to bude i s pozdější dostupností internetu, pro nás, pro křesťany. Proto se připravujme již nyní a potřebné modlitby si z internetu ukládejme a tiskněme.
Zde máte k uložení do vašeho počítače dosavadní poselství Varování (která však aktuálně stále přibývají, proto aktuálně sledujte na: http://www.varovani.org)  a veškeré modlitby Varování (- ve dvou formátech: větší pro seniory – A4 a menší, ve formátu 13×18, naformátovaný do fotoalba, abyste si tak mohli sami udělat modlitební knížku), připravené pro tisk:
Modlitby:

Poselství Varování (připraveno pro tisk):

Poselství Varování 1 až 600

Poselství Varování 601-1334

Pán Ježíš vás všechny žehnej
Petra Bostlová