Modlitba za kněžská srdce


 

MODLITBA ZA KNĚŽSKÁ SRDCE

 

Pán Ježíš řekl: „Odeberte mi moji bolest. Dejte mi své srdce! Já jsem vám daroval své Srdce, zemdlené, probodené, úplně vykrvácené a nyní stojím jako žebrák s prázdnýma rukama. Ta srdce, jež mi patřila, se ode mne odlučují. Moje bolest je tak veliká, že bych musel sám plakat, ale nechci zarmucovat blaženost svých nebešťanů svými slzami. Já své slzy ukryji a tu duši, která mi starost a bolest o jedno kněžské srdce odebere, těmito bolestnými slzami okrášlím. Budou to okrasné drahokamy pro věčnost. Odeberte mi moji bolest! Znovu vás všechny prosím, abych vaše srdce obměkčil! Dejte mi srdce mých kněží!“

Co odpovíme?

„Můj Ježíši, dnešního dne Ti odeberu svou modlitbou starost o navrácení jednoho kněžského srdce Tobě. Urči sám, kterou kněžskou duši si žádáš. Amen.“

„Srdce Ježíšovo, Ty ohni láskou planoucí, smiluj se nad námi!“

13 x Věřím v Boha – a před každým napřed zvoláme:

„Svatý Archanděli Rafaeli, veď ho cestou víry a pravdy!“

Duše kněze tak bude uvedena k Neposkvrněné Panně Marii mezi dvanáct apoštolů Kristových.

 

Toto poselství a prosbu sdělil Pán Ježíš omilostněnému Enzovi Allocimu v přístavu San Stefano, kde tento žije. Dne 11.10.1966 mu náš Pán udělil stigmata.