Modleme se ÚKONY LÁSKY KE CTI BOHA OTCE, krásné!


 

ÚKONY LÁSKY, které si přeje Bůh

 

Říkej mu stále, že HO MILUJEŠ

 

Nebeský Otec řekl: „Kdo mi tyto úkony lásky obětuje a navíc se bude snažit je rozšířit, bude zvláštním způsobem mým dítětem a Já mu budu milujícím Otcem. Jak velice toužím, aby i na Mne bylo pokud možno často a srdečně pamatováno. Duch svatý je málo ctěný a Já ještě méně. Pobožnosti ke Mně obětuji zcela mimořádným způsobem. Obětujte mi často úkon lásky, které tolik utěšují Mé Srdce.“

 

Úkony lásky ke cti Boha Otce

„Otče, miluji Tě srdečně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě něžně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě jemně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě jako Tvé dítě, zachraň duše!

Otče, miluji Tě vroucně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě nadšeně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě neobyčejně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě neomezeně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě nadevšecko, zachraň duše!

Otče, miluji Tě mnoho, zachraň duše!

Otče, miluji Tě nevýslovně, zachraň duše!

Otče, miluji Tě nadmíru, zachraň duše!

Otče, miluji Tě nekonečně, zachraň duše!

Otče, oslavuji Tě, miluji Tě, děkuji Ti, zachraň duše!

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milují všichni Andělé a Svatí, zachraň duše!

Otče, chtěl bych Tě milovat jak Tě miloval na zemi sv. Josef a jak Tě teď miluje v nebi, zachraň duše!

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milovala na zemi Maria a jak Tě teď miluje v nebi, zachraň duše!

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě miluje Tvůj Syn a Duch Svatý, zachraň duše!

Modleme se:

Otče, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino, pro záchranu všech těch duší, které jsou v nebezpečí věčného zavržení, obětuji Ti poslední kapky Krve, které Tvůj Božský Syn prolil z posledních sil Své Lásky a chci je obětovat tak často, jak Tvá všemohoucnost to může spočítat.

Ať nás žehná Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

Se Svým milovaným Dítětem rač nás, Panno Maria, žehnati. Amen.“