Archive for

Modleme se ÚKONY LÁSKY KE CTI BOHA OTCE, krásné!

  ÚKONY LÁSKY, které si přeje Bůh   Říkej mu stále, že HO MILUJEŠ   Nebeský Otec řekl: „Kdo mi tyto úkony lásky obětuje a navíc se bude snažit je rozšířit, bude zvláštním způsobem mým dítětem a Já mu budu milujícím Otcem. Jak velice toužím, aby i na Mne bylo pokud možno často a srdečně … Celý příspěvek

Fatimský růženec Panny Marie k Nejsvětější Boží Trojici

  Fatimský růženec Panny Marie k Nejsvětější Boží Trojici daný fatimským dětem   Začátek: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího … Celý příspěvek

Co nás čeká…Slovo Pána Ježíše:

1324. Poselství Pána Ježíše Krista za dne 28. ledna 2015 v 17:00. BIBLI SVATOU BUDE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ SEHNAT  „Má vroucně milovaná dcero, byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se uboze ve svém zármutku z toho, jak je křesťanství ve světě očerňováno. Můj hlas je už jen šepot mezi řevem šelmy a těmi, kdo Mnou … Celý příspěvek

Modlitba za kněžská srdce

  MODLITBA ZA KNĚŽSKÁ SRDCE   Pán Ježíš řekl: „Odeberte mi moji bolest. Dejte mi své srdce! Já jsem vám daroval své Srdce, zemdlené, probodené, úplně vykrvácené a nyní stojím jako žebrák s prázdnýma rukama. Ta srdce, jež mi patřila, se ode mne odlučují. Moje bolest je tak veliká, že bych musel sám plakat, ale … Celý příspěvek