Archive for

Panna Maria a první soboty v měsíci. Co si můžete vyprosit. A jak:

Panna Maria a první sobota v měsíci *** První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv. Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních. Dne 10.12.1925 … Celý příspěvek