Boží Ruka zasahuje

HOSPODIN, STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH, K NÁM HOVOŘÍ:


1322. Poselství Boha Otce ze dne 25. ledna 2015 v 15:45.

PŘIJMU KAŽDOU OSOBU, RASU, VYZNÁNÍ A NÁBOŽENSTVÍ

„Má nejdražší dcero,

můj zásah, aby mé děti otevřely oči lásce mého milovaného Syna, Ježíše Krista, se blíží.

Miluji všechny své děti a povolám každého muže, ženu a dítě přes sedm let do Světla milosrdenství mého Syna. Připravte se na můj zásah, neboť je blíže, než si myslíte a buďte vděční za tento velký dar. Duchovní konflikt, který ve světě vidíte, se projevil na zemi, a vyvstane boj mezi mými nepřáteli, kteří se snaží umlčet všechny, kdo odmítají být zataženi do lží a těmi, kdo zrazují mého Syna.

Až dopadne ruka mé spravedlnosti, vyzkouší víru všech, kdo říkají, že jsou pro mého Syna a jen ti, kteří chtějí následovat kříž, zůstanou dost silní, aby hlásali Pravdu. Brzy budou pavučiny staženy a bude vám oznámen plný význam vašeho dědictví. Moji nepřátelé budou z větší části odmítat tento zásah a budou bojovat za popírání Ježíše Krista až do hořkého konce.

Přijmu každou osobu, rasu, víru a náboženství do Světla mého Syna a mnozí Ho uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít věčný život v nádheře království mého Syna na zemi.

Slíbil jsem, že můj Syn zaujme své místo na svém trůnu, a to se splní. Ti, kdo nechtějí být částí jeho království, provedou svou volbu na základě svobodné vůle, kterou jsem dal každému z vás.

Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své dědické právo. Pokud to uděláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejně jako je lhář, podvodník a žalobce. Dostáváte dar, který nebyl udělen žádné generaci před vámi, a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti přijmout moji přízeň.

Pojďte do Světla, neboť neuděláte-li to, budete oslepeni temnotou navěky. To roztrhne mé srdce ve dví a Já nechci ztratit žádného z vás.

Žehnám vám. Provázím vás touto svatou misí, která je vám dána Nejsvětější Trojicí, jak bylo předpověděno.

 

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: