Varování: Od Společenství Dvou Srdcí Lásky se distancujme, prosím.


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

 

jak jistě víte, v naší každodenní a noční modlitební kampani Ježíš lidstvu modlíme se také modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Na tom se nic nemění a ani nezmění!

 

Chci tímto vás však upozornit a velmi naléhavě varovat, k mé velké lítosti, před Hnutím Dvou Srdcí Lásky a lidmi, kteří toto hnutí celosvětově i u nás v ČR vedou, viz: http://www.dvesrdcelasky.cz

 

Dostalo se totiž do tohoto hnutí něco, co tam v žádném případě být nesmí! (Žel se nastalé situace v tomto hnutí dokonce může týkat i varování našeho Pána Ježíše Krista, viz Poselství Varování č. 1276, http://www.varovani.org)

 

Toto hnutí, jak jsem blíže v posledních týdnech poznala, má veliké duchovní problémy+, důvody nebudeme zkoumat, ale ovoce, podle kterého však máme poznávat, je víc než zřejmé:

 

1. Ve Společenství Dvou Srdcí Lásky, a to zcela plošně (!) a programově, úplně chybí modlitba Korunky Božího Milosrdenství! (Ve 3 hodiny mají členové Společenství Dvou Srdcí Lásky předepsány jiné modlitby a Korunku se nemodlí ani v jiný čas!)

Tím se stávají tělem, kterému je úplně odtržena jedna celá noha! A tím pádem s otevřenou ránou…Nelze se modlit svatý růženec, ve kterém jsou členové Společenství velmi horliví, a úplně vyřadit modlitbu Korunky k Božímu Milosrdenství!

2. Otec Montfort v poslední době velmi úzce váže celé hnutí na „papeže“ Františka! (Kterého si prý velmi váží.)

Co z toho pak může vzejít dobrého?!

 

 

Radím nám tak všem: modlitbu Dvou Srdcí Lásky se v předepsané časy modlit dál, se stejnou láskou k Pánu Ježíši a Panně Marii, jako doposud.

 

S hnutím však, se Společenstvím a jeho lidmi nemít nic společného. To také znamená: do Essenu (kde je hlavní komunita pro Evropu) za současné, vážné (!) situace nejezdit a ani jiných akcí pořádaných tímto hnutím se neúčastnit. (Exercicií pořádaných tímto Společenstvím, třebaže v Koclířově, třebaže s otcem Montfortem, včetně.)

Situace je opravdu vážná.

 

 

A modlit se, aby se při Daru Božího Milosrdenství Varování (které Společenství Dvou Srdcí Lásky také neuznává a členové zarputile odsuzují), Milostí Boží, Společenství a jeho členové zbavili a očistili ode všeho zlého, co se do jejich hnutí lstivou, zákeřnou druhou stranou vmísilo.

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

pozn. Z vlastní zkušenosti také radím nesnažit se vedení tohoto Společenství přesvědčovat, a to ani důkaznou argumentací. Zkusila jsem to a nemá to smysl. A je-li to dokonce skutečně tak, že se tohoto hnutí týká dokonce varování našeho Pána Ježíše, viz Poselství Varování č. 1276, o to větší a důraznější důvod – co nejrychleji se od tohoto Společenství oddělit, stejně jako od těch svedených lidí.

Jediný Pán Ježíš může setřít tu temnotu, která to Společenství svírá. A tak i zde platí: Není víc než modlitba.

 

/+ z toho důvodu naše připravovaná laická komunita Dvou Srdcí Lásky měla být právě proto laickou komunitou, tím pádem nezávislou na současném vedení hnutí, absorbující do sebe však i další pravověrné spirituality katolické Církve./

Reklamy