Boží Ruka zasahuje

PÁN JEŽÍŠ O DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ (které se blíží…) HALELUJAH!


1318. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 20. ledna 2015 v 20:40.

VAROVÁNÍ POMŮŽE SVĚTU BOJOVAT S NEJVĚTŠÍM ODPADLICTVÍM VŠEHO ČASU

„Má vroucně milovaná dcero,

až se Varování uskuteční, bude to první etapa přípravy na můj Druhý příchod. Těm, kdo Mě nepřijmou, poskytnu mimořádně více času k přemýšlení o Pravdě – takový je rozsah mého velkého milosrdenství.

Prosím, očekávejte tento den s velkou radostí, neboť tehdy nevěřící konečně pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své netečnosti a budou naplněni údivem.

Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všeho času. Tím, že se během těch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mně a poprosíte Mě, abych vám odpustil, budete naplněni darem Ducha Svatého. Pak se musíte připravit k boji, abyste pomohli ostatním naplnit jejich nádhernou budoucnost.

Přestože Varování zažehne víru věřících a mnohé obrátí, bude velký počet lidí, včetně kněží a vysoce postavených členů duchovenstva, kteří budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou kvůli tomu tvrdě potrestáni. Osvícení svědomí s sebou přinese velký příval lásky k těm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé – a mezi nimi bude mnoho nevěřících – kteří se obrátí a budou bojovat, aby zachránili své bratry a sestry.

Využiji svého času, abych k sobě přitáhl ty, co Mě vůbec neznají, ale kteří i tak ke Mně přijdou, až budou svědky této velké události. Okamžitě Mě poznají a budou reagovat způsobem, který znají nejlépe.

Všechny tyto události přijdou brzy, a až se proroctví daná lidem od počátku uskuteční, budou dávat přesný smysl. Mnohá proroctví z Knihy Zjevení byla napsána způsobem, aby je lidé pochopili použitím symbolů. Skutečnost je jiná, ale vězte toto: Můj zásah změní svět navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mě a kteří Mě milují, Mi pomůžou přinést věčný život miliardám lidí.

Váš Ježíš“
 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: