Boží Ruka zasahuje, Modlitby a rady (nejen) pro zednáře

Silné exorcistické, žehnací a ochranné modlitby – za sebe a za druhé. Doporučuji. Modlete se je v tomto sledu:


 

„Pane Ježíši Kriste, odevzdávám pod moc Tvého Svatého kříže a Tvé drahocenné krve, aby skanula na (….tuto osobu, tyto lidi, tyto skupiny lidí, na tento dům, místo, vztahy, úmysly apod. – zde konkrétně jmenujte… a jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě) a posvětily je VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.“

 

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

 

A pokračujeme (- následuje):

 

 

Panno Maria, Matko Boží, Matko Spásy, Spoluvykupitelko světa a Prostřednice všech milostí, prosíme Tě snažně, skryj….(zde výše jmenované znovu jmenujte) pod Tvůj ochranný plášť a do Tvého Neposkvrněného Srdce, které zvítězí! Amen.

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě úpěnlivě, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran …(opět jmenujte konkrétně výše jmenované, za které Pána prosíme) a posvěť je v nich a uzdrav je v nich. Amen. Pane Ježíši Kriste, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran i jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě. Amen.

Nejsvětější Boží Trojice, prosíme Tě nejhlouběji, přikryj všechny tyto (viz výše jmenované) Tvým Svatým Duchem, VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

Přijď, Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty. Amen. (Opakovat 3krát až vícekrát.)

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: