Boží Ruka zasahuje, Modlitby a rady (nejen) pro zednáře

Silné exorcistické, žehnací a ochranné modlitby – za sebe a za druhé. Doporučuji. Modlete se je v tomto sledu:


 

„Pane Ježíši Kriste, odevzdávám pod moc Tvého Svatého kříže a Tvé drahocenné krve, aby skanula na (….tuto osobu, tyto lidi, tyto skupiny lidí, na tento dům, místo, vztahy, úmysly apod. – zde konkrétně jmenujte… a jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě) a posvětily je VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.“

 

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

 

A pokračujeme (- následuje):

 

 

Panno Maria, Matko Boží, Matko Spásy, Spoluvykupitelko světa a Prostřednice všech milostí, prosíme Tě snažně, skryj….(zde výše jmenované znovu jmenujte) pod Tvůj ochranný plášť a do Tvého Neposkvrněného Srdce, které zvítězí! Amen.

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě úpěnlivě, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran …(opět jmenujte konkrétně výše jmenované, za které Pána prosíme) a posvěť je v nich a uzdrav je v nich. Amen. Pane Ježíši Kriste, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran i jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě. Amen.

Nejsvětější Boží Trojice, prosíme Tě nejhlouběji, přikryj všechny tyto (viz výše jmenované) Tvým Svatým Duchem, VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

Přijď, Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty. Amen. (Opakovat 3krát až vícekrát.)

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: