Silné exorcistické, žehnací a ochranné modlitby – za sebe a za druhé. Doporučuji. Modlete se je v tomto sledu:


 

„Pane Ježíši Kriste, odevzdávám pod moc Tvého Svatého kříže a Tvé drahocenné krve, aby skanula na (….tuto osobu, tyto lidi, tyto skupiny lidí, na tento dům, místo, vztahy, úmysly apod. – zde konkrétně jmenujte… a jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě) a posvětily je VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.“

 

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

 

A pokračujeme (- následuje):

 

 

Panno Maria, Matko Boží, Matko Spásy, Spoluvykupitelko světa a Prostřednice všech milostí, prosíme Tě snažně, skryj….(zde výše jmenované znovu jmenujte) pod Tvůj ochranný plášť a do Tvého Neposkvrněného Srdce, které zvítězí! Amen.

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě úpěnlivě, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran …(opět jmenujte konkrétně výše jmenované, za které Pána prosíme) a posvěť je v nich a uzdrav je v nich. Amen. Pane Ježíši Kriste, skryj do Tvých svatých, drahocenných ran i jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě. Amen.

Nejsvětější Boží Trojice, prosíme Tě nejhlouběji, přikryj všechny tyto (viz výše jmenované) Tvým Svatým Duchem, VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO +. Amen.

(pozn. + = uděláme znamení kříže)

 

Přijď, Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty. Amen. (Opakovat 3krát až vícekrát.)

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová