Archive for

DRUHÝ PŘÍCHOD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SE BLÍŽÍ. NAROVNEJME VŠICHNI NÁŠ VZTAH K NĚMU

1304. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 30. prosince 2014 v 19:45.   MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD PŘINESE VELKÉ ŠTĚSTÍ „Má vroucně milovaná dcero, svět patří mému Otci a mé království vzejde vzdor všem okolnostem. Protože taková je vůle mého Otce, svět opět povstane a Já ve své slávě přinesu pokoj, lásku a radost všem. Hniloba … Celý příspěvek

Silné exorcistické, žehnací a ochranné modlitby – za sebe a za druhé. Doporučuji. Modlete se je v tomto sledu:

  „Pane Ježíši Kriste, odevzdávám pod moc Tvého Svatého kříže a Tvé drahocenné krve, aby skanula na (….tuto osobu, tyto lidi, tyto skupiny lidí, na tento dům, místo, vztahy, úmysly apod. – zde konkrétně jmenujte… a jejich nepřátele, aby již nemohli ubližovat, zanechali zlého a obrátili se k Tobě) a posvětily je VE JMÉNU OTCE … Celý příspěvek