BOŽÍ VŮLE JE NEPŘEKONATELNÁ. Slovo Panny Marie k nám:


1303. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 29. prosince 2014 v 17:30.

BOŽÍ VŮLE JE NEPŘEKONATELNÁ 

„Mé drahé děti,

nebojte se slibů Krista, neboť budou vaším vykupitelským činitelem. Můj Syn, Ježíš Kristus, je přítomen mezi vámi a nikdy vás neopustí, ani se vás nevzdá. Jeho slib zachránit svět bude naplněn, protože je to vůle mého Věčného Otce.

Musíte vědět, že Boží vůle je nepřekonatelná a nezáleží na tom, jak velké jsou překážky, které jsou před vás kladeny. Bůh, skrze své božství, rozdrtí všechny své nepřátele. Nesmíte si nikdy myslet, že zlo zvítězí, protože to není možné. Velká Boží láska vás povede k věčné spáse a ničemu se nepodaří vám zatarasit cestu. Pokusí-li se nepřátelé mého Syna vás přinutit přijmout zákony, které nejsou od Boha, pak jim musíte odolat. Může to být pro vás těžké, ale bude vám dána síla pokračovat na vaší cestě a dostanete veškerou pomoc z nebes.

Naučte se rozpoznat práci Zlého ve válkách, které vidíte všude vznikat, v bezbožných zákonech, zaváděných téměř v každém národě, popírajících Slovo Boží a ve zradě Ježíše Krista těmi, kdo tvrdí, že Ho zastupují, i když nečinně přihlíží a nedělají nic pro hlásání jeho Slova. Naučte se také rozpoznat nenávist, projevovanou vybraným Božím duším, protože pak poznáte těžkou misi, která jim byla svěřena, aby mohli připomínat světu, že Boží láska ještě žije.

Musíte také vzdát díky Nejvyššímu Bohu za život, který dal lidstvu skrze svého jediného Syna, Ježíše Krista. Kdyby nebylo narození mého Syna a jeho ukřižování, nebyla by ani nová smlouva, přinášející vám nádherný život, který vás čeká, rozhodnete-li se jej přijmout.

Toto je čas, v němž se máte připravit na nový svět, na nové nebe a novou zemi. Nemarněte čas snahou dohadovat se o tom, co vám dnes říká můj Syn. Místo toho se naučte přijmout Pravdu s povděkem. Já, vaše milovaná Matka vás povedu k svému Synu a vaše modlitby vás v každém ohledu posílí, abyste se mohli stát hodni slibům Krista.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“
 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy