Boží láska se rozlívá z rodiny. Vánoční Slovo Panny Marie k nám:


1296. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 20. prosince 2014 v 16:25. 

DAR LÁSKY JE NA VÁNOCE ZVĚTŠEN 

„Mé drahé děti,

láska mého Syna není nikdy tak rozšířena, jako je tomu na Vánoce.

V tomto čase, během oslavy svého narození, zaplavuje duše svou láskou. Tehdy musíte prožívat lásku, kterou dostáváte, přirozeně, jako děti Boží. Musíte si vážit daru lásky pocházejícího od Boha a rozdělit se o tento dar s každým, koho znáte.

Dar lásky je na Vánoce zvětšen v duších všech Božích dětí a právě v tomto čase musíte uznat, že láska začíná v rodině. Můj Syn byl narozen v rodině, a to z dobrého důvodu. Bůh se sám projevil – ne jako jedinec poslaný na misi bez nikoho ve své blízkosti, ale ve svaté rodině.

Milujte svou rodinu a zapomeňte na minulé prohřešky. Milujte je všechny, včetně těch, kteří vás nenávidí. Sdílením lásky můžete přemoci nenávist, a i když to může být chvílemi těžké, budete tím silnější a v pokoji. Nenávist je negativní emoce a vysiluje duši silným pocitem nespokojenosti. Rozežírá srdce duše, dokud nezemře. Nenechejte nenávist vás oddělit od daru lásky, který je nejmocnější milostí, protože pochází od Boha.

O těchto Vánocích milujte jeden druhého, jako Bůh miluje každého z vás. Modlete se za ty, kteří vám provedli nějaký zlý čin, a proste mého Syna, aby vás zbavil břemena nenávisti.

Boží lásku v celé své slávě uvidíte v rodině, které se daří v lásce. Takové rodiny, mající dost štěstí, aby pocítili vzájemnou lásku, musí předávat tuto lásku ostatním, kteří nemají lásku ve svém životě. Člověk, jenž je vychován v milující rodině, a který miluje s něžným srdcem, se dotýká duší ostatních. Takto se šíří Boží láska – z kruhu rodiny.

Ze srdce milující rodiny se můj Syn, Ježíš Kristus, pustil do své mise na zemi vykoupit člověka z hříchu. Proto tyto Vánoce vás prosím, abyste milovali jeden druhého a prosili mého Syna, aby požehnal všechny rodiny milostmi se ještě více navzájem milovat.

Láska, která je přítomná v rodině, může překonat všechny překážky, položené před ni Satanem. Je to rodina – základ Boží lásky – kterou Satan pohrdá. Je to rodina, na niž se Zlý zaměřil, a udělá cokoliv, aby jednotu rodiny zničil.

Láska a svornost v rodině je velký dar z nebe a musíte se stále snažit, abyste zůstali jednotní.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

http://www.varovani.org

Reklamy