Na Štědrý den, u Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích


2014-06-23 17.32.18

 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

zítra, na Štědrý den, se v podvečer, přesně: v 17 hodin, kdo můžete, sejdeme u Panny Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, abychom Panně Marii poděkovali, za všechna dobrodinní, která nám prokazuje, za Její pomoc a převeliké přímluvy u našeho Pána.

Společně se pomodlíme a zazpíváme koledy.

V 18 hodin zakončíme modlitbou Anděl Páně a modlitbou Dvou Srdcí Lásky a v tichosti se rozejdeme, do našich domovů oslavit Příchod našeho Spasitele na naši zem.

 

(pozn. naše společné modlitby u Panny Marie v Lysolajích na Štědrý den samozřejmě nenahrazují půlnoční mši svatou.)

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

PŘEJEME VŠEM VÁM POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A PLNOST KŘESŤANSKÉ VÍRY DO NOVÉHO ROKU, BOŽÍ VEDENÍ, JEHO OCHRANU A POŽEHNÁNÍ

 

Petra Bostlová a přátelé

 

2014-06-23 17.32.59

2014-08-08 18.50.43

Reklamy