Boží Ruka zasahuje

UTÍKEJME VŠICHNI K PÁNU BOHU, HOSPODINU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE. SLOVO PÁNA BOHA, NAŠEHO STVOŘITELE, K NÁM:


1288. Poselství Boha Otce ze dne 7. prosince 2014 v 16:30.

BEZE MNE BY NEBYLO NIC. ANI VESMÍR. ANI LÁSKA. ANI ŽIVOT.

„Má nejdražší dcero,

ať nikdo z vás nezapomíná, kdo Já jsem. Jsem to Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co bylo na počátku a Ten, kdo je na konci. Všechny věci pocházejí ode Mne a každý člověk se přede Mnou skloní, pokud nechce být vyvržen z mé nejsvětější nebeské hierarchie.

Vy, mé milované děti, jste vším, po čem touží mé srdce, a každý boj na zemi, jehož jste svědky, je pro záchranu vašich duší. Vše, co je zlé, je způsobeno mým Odpůrcem, králem lží, svůdcem, žalobcem, mým největším nepřítelem, a proto i nepřítelem mých dětí. On, který je proti Mně, je také proti vám. Vše, co vzdává slávu Mně, vzdává slávu všemu, co je moje. To zahrnuje mého jednorozeného Syna a vás, mé milované děti.

Lidé, kteří pronásledují mé děti, nepocházejí ode Mne. Neboť každé utrpení, bolest a osamělost, které ti z vás, co jsou Mi nejbližší, musí snášet, jsou způsobeny Satanem a jeho hierarchií padlých andělů. Jejich největší touhou je vzít Mi vás, a kvůli tomu budete trpět.

Protože Já neberu zpět, co dávám, vaše svobodná vůle bude jak vaším vítězstvím, tak i vaším pádem, podle toho, jakou cestu si vyberete. To znamená, že když Mi nabídnete svou svobodnou vůli pro dobro vaše a ostatních duší, můžete přemoci a také přemůžete, svého největšího nepřítele, ďábla. Ale když dovolíte zlu vniknout do své duše ze své svobodné vůle, přerušíte všechny svazky se Mnou.

Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, neboť by to znamenalo, že jsem porušil svůj slib. Nemohu vás přinutit učinit volbu. Mohu vám jen ukázat cestu, směr k věčné spáse. Pak se budete muset rozhodnout, co chcete. Všechny dary mé nebeské hierarchie vám budou dány zdarma, pokud se rozhodnete, že je to život, který si přejete. Prosím – je to ve vašem zájmu – neopouštějte Mě pro okázalost a nádheru, kterou před vás klade pokušení démonů.

Mnozí z vás o Mně pochybují, nebo jsou nejistí o tom, kdo Já jsem, protože Satan, prostřednictvím mocí, které obdržel, vás oslepuje k mé existenci. Otevřeně se vám bude vysmívat všemi druhy lidské logiky a intelektu, aby popíral mé božství. Bude o Mně veřejně diskutováno s pohrdáním, ale ten prohnaný zbabělec, jímž Satan je, se sám nikdy neodhalí, protože to by zmařilo jeho záměry. Dokud nebudete věřit v existenci ďábla, pak není pravděpodobné, že uvěříte ve Mne. Ale varuji vás. Věřte si o Mně, co chcete, ale nepopírejte existenci zla, neboť je všude kolem vás. Popírejte zlo a popřete Mne, neboť zlo je protikladem všeho, co představuji. Já jsem Láska. Láska je moje. Ti, kdo milují, Mě nemusejí uznávat, ale beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

Neudělejte tu chybu, že dáte přednost šiřiteli zla před mým božstvím. Brzy přijde den, kdy porozumíte všemu, co vám říkám. Až budou staženy pavučiny z vašich očí, musíte utíkat ke Mně. Budu čekat, abych vás přijal do mého útočiště, a od toho okamžiku setřu vaše slzy, vyhostím všechno utrpení a vezmu vás do Světla svého království na věčnost.

Miluji vás, drahé děti. Toužebně čekám na den, kdy se vrátíte do mého nebeského objetí.

 

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

http://www.varovani.org

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: