Archive for

UTÍKEJME VŠICHNI K PÁNU BOHU, HOSPODINU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE. SLOVO PÁNA BOHA, NAŠEHO STVOŘITELE, K NÁM:

1288. Poselství Boha Otce ze dne 7. prosince 2014 v 16:30. BEZE MNE BY NEBYLO NIC. ANI VESMÍR. ANI LÁSKA. ANI ŽIVOT. „Má nejdražší dcero, ať nikdo z vás nezapomíná, kdo Já jsem. Jsem to Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co bylo na počátku a Ten, kdo je na konci. Všechny věci pocházejí ode … Celý příspěvek