Pane premiére Sobotko, pane Babiši a celá česká vládo, opusťte satanismus a navraťte se všichni k Hospodinu, našemu Stvořiteli, Nebeskému Otci, dokud je čas, není ho už mnoho!


 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: VÝZVA OBČANŮ ČR: VRAŤTE SE KE KRISTU PANE SOBOTKO A OKAMŽITĚ UKONČETE VŠECHNY VOJENSKÉ AKCE PROTI PRAVOSLAVNÉMU RUSKU
Datum: 2014-12-06
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„My, občané ČR, kteří vyznáváme jediného Boha, křesťané, židé a muslimové vás vyzýváme, abyste se navrátil k Hospodinu, dokud je čas. Víme dobře, co se děje u Vrbětic a jak se tam nejspíše ocitly letecké pumy, dělostřelecké granáty a nejšpičkovější armádní munice, která dopadla na vrbětickou půdu, kde bojujete jménem Satana proti Hospodinu. Dokonce už to ani neutajíte ve veřejném tisku! http://zpravy.idnes.cz/byly-tam-letecke-pumy-a-delostrelecke-granaty-rekl-k-vybuchu-premier-1is-/domaci.aspx?c=A141204_163004_domaci_kop

Nelžete nám o situaci a neutajíte nám vyhlášení třetí světové války!!! http://svobodnenoviny.eu/sokujici-usneseni-kongres-prave-vyhlasil-rusku-valku/  Satanisti vyhlásili válku pravoslavnému Rusku hanba hanba hanba

„Byly tam letecké pumy s dělostřelecké granáty“, řekl k výbuchu premiér… vraťte se okamžitě k Hospodinu!!!

Dnes jsme ustavili Synod věřících v Hospodina jako pomocnou organizaci proti satanismu. My, čeští křesťané, židé a muslimové už vám nevěříme a chceme abyste se plně odevzdal do rukou Hospodina.

Na společném synodu proti Satanovi neřešíme význam proroků Mojžíše, Ježíše, Mohameda ani jiné svaté postavy, protože nás sjednocuje Hospodin a věříme, že nás zachrání před Satanem.

Petr
(krycí jméno katolického biskupa, který se vrátil k Hospodinu)

Josef
(krycí jméno patriarchy pravoslavné církve, který se vrátil k Hospodinu)

Pavel
(krycí jméno biskupa evangelické církve plně sloužícího pouze Hospodinu)

Zdislava
(představená ženského řeholního řádu, který ukrývá uprchlé satanisty před spáry avatarů)

Moše
(představený židovského společenstva plně vyznávajícího Hospodina a jeho svaté zákony)

Ibrahím
(představitel muslimské náboženské obce plně oddaný Hospodinu)
…“
 

 

Všem satanistům, bez rozdílu: Opusťte vyznávání Satana, nebo se řítíte do věčné záhuby!

 

Proč odmítáte Ježíšovu lásku? Pán Ježíš vás všechny miluje a touží, aby se každý člověk, každá duše, k Němu navrátila zpátky! Ale pozor: spasení automatické není! Vyznavač Satana, neopustí-li Satana a neutíká-li s prosbou za odpuštění k Pánu Ježíši, nemůže být spasen! Věčný Ráj lásky, radosti a pokoje s Pánem Ježíšem takovému bude navždy odepřen!

Utíkejte všichni k Pánu Ježíši, vždyť vůbec netušíte, co přenádherného popřením Hospodina vlastně odmítáte!

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Reklamy