Probuďme se a podívejme se Pravdě do očí. Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:


1273. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 18. listopadu 2014 v 12:18.

KŘESŤANÉ BUDOU BRZY JAKO POHANÉ 

„Má vroucně milovaná dcero,

můj hlas je jediný hlas, který uslyšíte ve všech koutech země, když připravuji lidstvo na velký útok. Můžete slyšet mnoho hlasů falešných vizionářů a proroků, ale žádný nepronikne vaší duší jako plamen Ducha Svatého.

Musíte být na pozoru před hlasy falešné spirituality, která nepochází od Boha, ale kterou pocítíte v různých částech světa. Vliv zlých duchů uvidíte ve válkách a terorismu, kdy sladké hlasy propagující pomýlené ideologie se budou pokoušet ospravedlnit hrozné ukrutnosti, které vykonávají ve jménu Boha.

Brzy uslyšíte hlasy podporující pohanství v domech, kde jsem uctíván Já, a které znesvětí mé oltáře. Hlasy, které pocházejí od ducha zla, budou vypadat jako vzrušující ztvárnění tužeb lidí, kteří hledají naplnění ve svém životě. Budou křičet, velebit falešné bohy, ničit duše zranitelných a rouhat se Mi. Jsou to duše, které Mě hněvají nejvíce, protože jsou velmi přesvědčivé a způsobí velký zmatek. Budou jak magnety, které odtáhnou mnoho křesťanů ode Mne.

Moji nepřátelé oslepí můj lid vůči Pravdě a brzy křesťané budou jako pohané. Budu vyhozen do stoky jako žebrák a brány mé církve Mi budou zabouchnuty před nosem. A až budu klepat na dveře, budou zajištěny zevnitř těmi, kdo prohlašují, že přicházejí ode Mne.

Varoval jsem vás před těmito dny a brzy budou před vámi. Znovu vám říkám, že moje Slovo je posvátné. Toto jsou poslední poselství z nebe a jsou dávány světu, který je ke Mně lhostejný, stejně jako je nevděčný.

Probuďte se a podívejte se Pravdě do očí. Je jen jeden Pán. Nemůžete Mi zůstat věrni, sloužíte-li více než jednomu Pánu.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy