FALEŠNÝ PROROK FRANTIŠEK UŽ I VEŘEJNĚ PROPAGUJE SATANOVU TECHNOLOGII RFID ČIPOVÁNÍ, ALE NĚKTERÝM OČI ZŮSTÁVAJÍ STÁLE ZAVŘENÉ!


 ČIP RFID, ČIPOVÁNÍ APOD. MUSÍME VŽDY REZOLUTNĚ ODMÍTNOUT! AŤ TO STOJÍ, CO TO STOJÍ, TŘEBA I NAŠE ŽIVOTY! RFID ČIP JE ZNAMENÍ ŠELMY 666, O KTERÉM MLUVÍ PÍSMO SVATÉ (viz Zjevení svatého Jana, kapitola 13, verš 16-18)
KDY SE UŽ KONEČNĚ OTEVŘOU OČI I TĚM POSLEDNÍM PODPOROVATELŮM FALEŠNÉHO PROROKA FRANTIŠKA NA SOUČASNÉM PETROVĚ  STOLCI, KDYŽ TEN UŽ OTEVŘENĚ HLÁSÁ A AKTIVNĚ PROPAGUJE TUTO SATANOVU TECHNOLOGII?!!
(překlad úryvku článku v češtině, viz dole)

Pope Francis Gives Support To RFID Chip Implantation {SHOCKING VIDEO}

In a controversial move by the Catholic church, Pope Francis has come out in vocal support of RFID Chip technologies and the extraordinary potential they hold for mankind. The outrage stems from a belief held by many Evangelicals, Fundamentalists and Catholics, that RFID implants are the Mark Of The Beast, Spoken about in their Holy Books chapter regarding the end of the world.

During the Pontiff’s weekly general address, he spoke to the crowd about his view on the RFID technology, and assured his many followers that no spiritual harm can come from receiving an RFID implant.

„We have examined the scriptures thoroughly, and I can conclusively say that there’s nothing to indicate that RFID Chips are Satanic in anyway. If anything, these devices are a blessing from God himself, bestowed upon humanity to solve many of the world’s ills.“

He went onto urge his devotees to be open minded in this era where brilliant new technological advancements are being made everyday. The Bishop of Rome explained to those in attendance his excitement over making RFID implantation a mandatory procedure for all employees and residents of the Vatican.

Many predict that by 2017 almost everyone will have an RFID implant. Not surprising, considering humanities ever increasing reliance on technology. With the advent of products like Google Glass, the merging of Man and Machine inches closer each day. Widespread implantation of the RFID chip would be an enormous and historic leap into that glorious, utopian future.

lost; Now your entire banking information is literally in the palm of you hand.

With the Pope’s endorsement and blessing, interest in RFID implantation is sure to see a wider acceptance from members of the church. This could, hopefully, be the push that this agenda needs to gain household recognition.

http://praisedc.com/1710415/pope-francis-gives-support-to-rfid-chip-implantation-shocking-video/

 

http://www.magnificat.sk/aktualne-padla-hlava-kardinala-raymonda-burkeho-ktory-kritizoval-synodu-2014/

http://gloria.tv/media/p4GRuwQAXLt

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=cistky-na-kongregaci-pro-bohosluzby

Přeložený text k prvnímu odkazu:

„Papež František…

Ve sporné otázce ze strany katolické církve, papež František přichází s hlasitou podporou RFID čipu, čipové technologie, jako mimořádné možnosti, která má být k dispozici pro celé lidstvo. Rozčilení a pobouření, pramenící z víry mnoha evangelíků, fundamentalistů a katolíku vyvstalo proto, že RFID implantáty jsou pro ně znakem šelmy, o kterém hovoří Písmo svaté jako o čipu, značce šelmy v kapitole, týkající se konce světa.

Během generální týdenní audience papeže, papež promlouval k davu o jeho pohledu na technologii RFID a ujistil mnoho svých příznivců, že přijetím RFID implantátu nemohou nastat žádné duchovní škody a újmy.

„Zkoumali jsme Písmo důkladně a mohu jednoznačně říci, že není nic, co by naznačovalo, že čipy RFID jsou v každém případě nutně satanské. Kdyby nic jiného, tato zařízení jsou požehnána samotným Bohem a lidstvu udělené proto, aby se tím vyřešilo mnoho nemocí ve světě. „

Dále pokračoval po naléhání jeho oddaných stoupenců, aby byli otevření v této době tomu, jak se skokově a brilantně každým dnem uskutečňuje nový technologický pokrok.

Římský biskup při svém vystoupení vysvětlil vzrušeným účastníkům, že  bude zavádění a implantování RFID čipu jako povinná procedura pro všechny zaměstnance a obyvatele Vatikánu. Mnozí předpovídají, že do roku 2017 téměř všichni budou mít RFID implantát. Není to překvapující s ohledem vzrůstu humanitních věd a neustále rostoucí a sílící závislosti na technologii. Posun ke splynutí člověka a technologie s  příchodem produktu jako jsou Google Glass, je na spadnutí a blíží se každým dnem. Rozšířením implantace RFID čipu bude obrovským a historickým skokem do této nádherné a téměř utopistické budoucnosti. Teď budete mít možnost vaše bankovní informace o vašich kontech  doslova vyčíst z dlaně vaší ruky.

S papežským schválením a požehnáním se zřejmě zájem o RFID čipy a o jejich přijetí rozšíří a bude značnější i od členů církve.

….“

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/11/17/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-23-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marianske/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/17/vsem-modlitebnikum-mezi-pulnoci-a-3-hodinou-ranni-modlime-se-kazdou-noc-modlitbu-dvou-srdci-lasky/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/21/pan-jezis-kristus-dekuje-vam-vsem-kteri-jste-se-pridali-k-modlitbe-dvou-srdci-lasky/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/29/prakticke-rady-jak-se-zbavit-znesveceni-a-jemu-predchazet/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

Petra Bostlová

Reklamy