Lhaní lhaní lhaní, co taky jiného můžeme čekat od satana?!


 

Ze zednosatanistického oběžníku, přímo z Vatikánu:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: vaticano@templo.it
Komu: pragamystica@templo.it
Datum: 14. 11. 2014
Předmět: Zákaz modlení

„Dnes v osm hodin večer jsme se mohli sami přesvědčit o síla našeho Pána, jediného Boha a Stvořitele, milovaného a uctívaného Satana, nejvyšší Bytost Všehomíra Halelujah. Satan se jen přiblížil Praze a katolické skupiny včetně Bostlové houfně opouštěly Prahu. Znesvěcování sídla světové vlády skončilo. Praha byla osvobozena. Černý kardinál odsoudil na večerní adorační mši barbarské činy modlitební skupiny kolem Bostlové a varoval, že církev je pevně v rukou Pána a nedá se svést na scestí. Okamžitě jsme zahájili celovékendové satanálie na trase metra A. Bakchantky jsou již připraveny přijďte všichni jméno našeho Pána, Satana. Belphegor“
Tolik ze satanistického oběžníku z Vatikánu.
No nevím, nevím, jak potom vysvětlíte svým ovečkám, že příští týden jsme (zase) v Praze, jak na koni 🙂
Že prý: „houfně opouštěly Prahu“… 🙂 No hlavně že jste nám náš dnešní podvečerní odjezd z Prahy „vysvětlili“ 🙂
My totiž neumíme být na vícero místech současně, a tak, abychom se mohly (tak jako se snažíme každou sobotu) zúčastnit zítřejší sobotní adorace s otcem Střížem v Křešicích, nejprve musíme z Prahy odjet 🙂
Ale nebojte, nyní bydlíme ku Praze blíže, v Praze tak budeme pečené vařené 🙂
A co více! Dá-li náš Pán Ježíš, budeme mít přímo v Praze komunitu Dvou Srdcí Lásky, ano, přesně tu komunitu, kdy ti vaši Vrazi a Lháři – Satan s Antikristem, prchali Prahy (- navzdory vašim pyšným plánům), až se jim pod nohama prášilo, a to tehdy otec Montfort do Prahy ještě ani nedorazil 🙂
(A vy proti Boží Vůli nezmůžete zhola nic, nezmůžete nic ani, když si chodíme kropit svěcenou vodou tu vaši příšernou sochu Antikrista před Quadriem, jako předtím vaše satanistické temply kdekoli v naší zemi a Quadrio samé, to vaše plánované centrum a sídlo satanismu celosvětového, kde kropíme a se modlíme.)
Však se už taky chystám o tom napsat blog, jak to tehdy celé bylo, když otec Montfort přivezl do Prahy mši svatou Dvou Srdcí Lásky 🙂
Utíkejte, vy všichni satanisti, od Satana, Antikrista a falešného proroka pryč, k Pánu Ježíši, Jeho proste za odpuštění, nebo dopadnete jako ti vaši „mistři“, které pouhý dech našeho Pána Ježíše zahubí, ti skončí v ohnivém jezeře síry, navěky.
Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista
NIKDO NENÍ SILNĚJŠÍ NEŽ HOSPODIN! JEHO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! NAVĚKY!
SLÁVA A ČEST BOHU NA VÝSOSTECH! A na zemi pokoj lidem dobrá vůle.
Petra Bostlová
Reklamy