JANO KARÁSKOVÁ, OKAMŽITĚ PUSŤTE PÁNY POSPÍŠILA, DOMINIKA, SCHWARZENBERGA, FRANZE, ROSTISLAVA A VŠECHNY, KTERÉ ZADRŽUJETE A ČINÍTE JIM BOLEST, NEBO SI PRO NĚ DOJEDU!


Jano Karásková, okamžitě pusťte pány Pospíšila, Dominika, Schwarzenberga, Franze, novináře Rostislava a všechny, které násilím zadržujete a děláte na nich ty vaše satanské pokusy!! (operace mozku a čehokoli!)

 

Nebo si pro ně do Bohnic, kde je násilím zadržujete, a jinde, okamžitě dojedu!

 

A zanechte všech dalších satanských operacích, na poslancích a komkoli!

 

 

Místo toho se sama obraťte k Pánu Ježíši Kristu, proste Jej za odpuštění, času je málo a vy ho stále plýtváte na ty vaše satanské ďábloviny!

 

Utíkejte vy všichni satanisti k Pánu Ježíši a proste Jej za odpuštění, oddělujete se od Lásky, kterou je náš Pán Ježíš, do tmy, která trvá navěky!

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

Žehnám vás Láskou, kterou je Ježíš Kristus sám

 

Petra Bostlová

Reklamy