KDYŽ BŮH OTEC MLUVÍ…

1253. Poselství Boha Otce ze dne 28. října 2014 v 20:20. BEZE MNE BYSTE NEMOHLI EXISTOVAT  „Má nejdražší dcero, mé … Další