Komu se ještě neotevřely oči ohledně falešného proroka ze Zjevení sv. Jana v současném Vatikánu, otevřou se (konečně) už teď??


Někomu nestačily ty neustálé urážející výroky na adresu Pána Boha ze současného Vatikánu za poslední rok a půl, ať už se to týkalo de facto přijetí homosexuality coby přijatelného jevu (navzdory ve skutečnosti smrtelného hříchu pro takového člověka, bude-li homosexualitu provozovat v praxi a nezanechá toho a neobrátí se k Pánu Bohu), relativizace rodiny a neustálých pokusů o její rozbití a těch stohů dalších Boží Slovo popírajících výroků, které se od současného Petrova stolce jen hrnou…

Ptám se tedy: Komu se ještě neotevřely oči ohledně falešného proroka ze Zjevení sv. Jana v současném Vatikánu, otevřou se (konečně) už teď?

 

…nehledě k zednosatanistickému oběžníku níže, jehož pravost třeba někdo může zpochybnit, nezpochybnitelné jsou však už výroky „papeže“ Františka ohledně stvoření světa (- Velký třesk) a člověka ( – evoluce), nejnověji pronesené na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/351892-papez-usmiruje-nabozenstvi-s-vedou-velky-tresk-ani-evoluce-boha-nevylucuji.html

 

 

Překlad ze zednosatanistického vatikánského oběžníku (!), přímo:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: vaticano@templo.it
Komu: pragamystica@templo.it
Datum: 28. 10. 2014
Předmět: Bouráme církev

 

„Satane, Pane náš, posvěť se jméno tvé,

přijď království Tvé v Pekle i na Zemi a udeř Hospodina do tváře. Podle tvých rad a příkazů jsme zpochybnili to nejzásadnější, co ještě církev hlásala. Udeřmě Hospodina do tváře popřením stvoření Světa, zmateme jeho už tak zmatené ovce jdoucí na naši černou porážku.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/351892-papez-usmiruje-nabozenstvi-s-vedou-velky-tresk-ani-evoluce-boha-nevylucuji.html

Bůh je nějaký kouzelník s hůlkou řekli jsme. Pliveme do tváře Hospodina a se vší vážností a radostí sloužíme tobě Satane Pane náš

Od nyní už nebude žádné stvoření Světa, protože Satan si přeje, aby byl Hospodin vymazán za urážku, s jakou ho svrhl do Pekla, za tisíce let čekání v Pekle, aby se vrátil na tento Svět a vyhubil Hospodinovo sémě a převzal vládu nad Světem.

AVE SATANAS

AVE SATANAS

AVE SATANAS

Francesco
Pontificus Diavolo color di rosa“

 

 

 

Reakce na papežovy výroky pronesené na Papežské akademii věd:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: František už není náš papež
Datum: 2014-10-28
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

 

„Petro,

co dodat? František není náš papež http://zpravy.idnes.cz/velky-tresk-papez-0mt-/zahranicni.aspx?c=A141028_204648_zahranicni_hro

…“

 

A má odpověď (nejen) pisatelce/pisateli:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Re: František už není náš papež
Datum: 2014-10-29
Odesílatel: kancelar@sdeo.cz
Adresát:

 

„Chvála Kristu a Panně Marii!

František nikdy naším papežem nebyl, dokonce ani papežem není, je falešný prorok (ze Zjevení svatého Jana).

On Církev nevede. Ale abdikací našeho posledního pravého papeže zde na zemi, Svatého otce Benedikta XVI., klíče od Petrova stolce byly předány zpátky do Nebe a pravou Církev Kristovu vede sám náš Pán Ježíš, skrze prvního apoštola Petra z Nebe.

To víme už od abdikace Svatého otce Benedikta XVI. z Poselství Varování od Pána Ježíše.

 

Církev nelze zničit. Brány pekel ji nepřemohou, jak víme od Pána Ježíše ještě z dob Jeho života zde na zemi. HALELUJAH!

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

Pokoj vám

v Kristu petra“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy