MŠE SVATÁ S VEČEŘADLEM U PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH, 29. LISTOPADU! S OTCEM JAROSLAVEM STŘÍŽEM!


2014-06-23 17.32.59       2014-08-08 18.50.43

 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

je mi velkou ctí pozvat vás všechny na mši svatou s Večeřadlem k Panně Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, 29. listopadu 2014, od 15 hodin, s otcem Jaroslavem Střížem!

 

(Konáno v rámci našich poutí k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské, tím pádem se společně nesejdeme u kapličky Panny Marie v Lysolajích na první sobotu v měsíci, jako obvykle, ale až 29. listopadu, v 15 hodin. To samozřejmě nevylučuje vaši soukromou modlitební návštěvu Panny Marie v Lysolajích kdykoli před tímto termínem, zvláště pak na první sobotu v měsíci.)

 

Hrát (nejen) své písničky a na kytaru při mši svaté a Večeřadle bude doprovázet Petr Maria Lutka.

 

 

pozn. Jak se do Lysolají dostanete? Na konečnou metra A, stanice Dejvická, odtud autobusem č. 160, který vám v sobotu jede ve 14.32 hodin. (Odtud jezdí ještě autobus č. 355, ten ale jede až v 15 hodin, a to byste přišli na mši svatou pozdě. Tak to jen v nejzažším případě, pro opozdilce.) Vystoupíte na konečné autobusu č. 160, zastávka Lysolaje a odtud půjdete v protisměru jízdy autobusu vpravo po chodníčku dolů do parku asi 150 metrů.

 

 

Zveme vás tímto všechny srdečně

 

(a jako obvykle platí: Prázdné láhve na svatou vodu Panny Marie s sebou! 🙂 )

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244

2014-08-08 18.51.40    2014-06-23 17.32.18

 

Reklamy