PÁN JEŽÍŠ KRISTUS DĚKUJE VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE PŘIDALI K MODLITBĚ DVOU SRDCÍ LÁSKY


Koncem minulého týdne zveřejnila jsem výzvu nám všem – k Modlitbě Dvou Srdcí Lásky (nejen) mezi půlnocí a 3. hodinou ranní:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/17/vsem-modlitebnikum-mezi-pulnoci-a-3-hodinou-ranni-modlime-se-kazdou-noc-modlitbu-dvou-srdci-lasky/

 

Děkuji vám všem, kteří jste se k modlitbám přidali (a přidáváte):

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/20/modlitba-dvou-srdci-lasky-meni-svet-a-kazdeho-z-nas/

 

Co však je nepoměrně důležitější, děkuje vám sám náš Pán, Ježíš Kristus!

Z Poselství Pána Ježíše, Dvou Srdcí Lásky (v češtině: http://www.dvesrdcelasky.cz):

Ježíš děkuje všem, kteří následovali Jeho výzvu k modlitbě a oběti

6.7.2001

„Děkuji všem, kteří odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kteří setrvávají v bdělosti a modlí se uprostřed noci, jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich úmyslům. Žehnám jejich generacím. Skrze jejich modlitby a oběti Mě podporují, pomáhají Mi nést svět, zachraňovat svět, obnovovat Mou Církev, bojovat se zlem. Ať neochabují. Já jsem s nimi. Jsem s nimi vždy až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. Jsem s nimi a nikdy, nikdy, nikdy je neopustím.

Přijal jsem je a přijal jsem jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi Mé Lásky. Světlo jejich modliteb a obětí prozařují temnotu hříchu, nenávisti, špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. Slabost je nemůže přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mojí Láskou. Jejich srdce jsou sjednocena s Mým Srdcem. Jejich krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem s nimi. Jsem s nimi sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří účinnou armádu modlících se a milujících, sebe obětujících se duší. Budoucnost světa, Církve, spása duší, závisí na takových obětech lásky a modlitby. Ať se nikdy neunaví.

Až uzří smysl svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a pod zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu neporozumí.

Jejich modlitby a oběti otřásají peklem, osvobozují nesčetné duše v očistci, vykupují nesčetné duše na zemi a přinášejí nesmírnou radost v nebi. Jsem velmi potěšen a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim děkují, chrání je a modlí se za ně. Tvoří obrovskou armádu se všemi Mými anděly a svatými.

Ďábel proti nim bojuje. Ať je to nepřekvapuje ani neodrazuje, že s nimi ďábel bojuje a snaží se je odradit. A ty, Můj synu Lásky, Mé Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že peklo povstalo proti tobě, že jsou proti tobě strojeny nejrůznější úklady. Jsou proti tobě rozpoutány všechny druhy pomluv, a nejrůznějšími způsoby se proti tobě píše. Buď odhodlán, buď odhodlán, buď odhodlán! Nedívej se nalevo ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej se jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, já jsem. Já sám jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný.

Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Jsem tebou nesmírně potěšen. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Dávám ti největší možnou podporu. Tvé poslání je Mým posláním. Tvé poslání musí být úspěšné. Mé Srdce Lásky musí zvítězit. Já jsem! Já jsem! Já jsem!

Nyní velmi prosím, Mé drahé děti, abyste pamatovaly na to, že stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách jsem opuštěn a zanedbáván. Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost, 15 minut denně je postačujících, to Mi zatím stačí. Ať si každá osoba zvolí čas, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte se Mnou. Jen Mě navštěvujte. Jen Mi řekněte slovo lásky. Navštěvujte Mě osamělého v kostele, navštěvujte Mě osamělého ve věznicích, navštěvujte Mě osamělého v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého v příbytcích starých lidí, navštěvujte Mě osamělého, opuštěného v mnoha domovech a místech a městech na světě.

Prosím přijďte! Přijďte! Přijďte!

Ať všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, dají svá srdce a svou lásku, ať Mi dají svá jména. Vepíši je do svého vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Tento navštěvující apoštolát lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když toto bude konat dostatek lidí, láska bude panovat všude, jak na zemi, tak na nebi. Já jsem Bůh lásky.

Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Když někdo navštíví Mě nebo se navštívíte navzájem, vyslovte modlitbu Srdcí Lásky.

Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát svým věčným požehnáním lásky. Žehnám všem, kteří budou toto šířit, veškerým požehnáním Mých Srdcí Lásky.

Budu učitelem všem těm, kteří toto budou neustále vykonávat. Já sám je budu vyučovat a povedu je k dokonalosti v Mé škole lásky, v Mém Srdci Lásky. Budou zůstávat neustále v Mých Srdcích Lásky.

Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže odloučit. Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu je na svých rukou a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky je jejich útočištěm, jejich útěchou, jejich spásou. Já jsem! Já jsem! Já jsem jejich láska! Oni jsou Mými milovanými dětmi, dětmi Mého Srdce Lásky. Všechny je miluji nekonečnou láskou a všem jim žehnám svým nekonečným požehnáním lásky. Zůstávej v Mé lásce! Zůstávej v Mých Srdcích Lásky! Zůstávej ve spojení se Mnou! Jsem s tebou jedno. Všichni, kteří zůstávají (v Mé Lásce) vytrvale, obdrží Mé věčné požehnání. Požehnám jejich generacím, jejich rodinám, jejich úmyslům. Žádný z nich nebude zatracen. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně budou nejobtížnější, v těch chvílích, kdy se budou cítit nejvíce opuštěni, zvláště v jejich hodině smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Skrze ně vyleji své požehnání na všechny ty, ke kterým půjdou a na všechny, kteří k nim přijdou. Znovu vyleji své věčné požehnání na celou Mou Církev. Kostely, v nichž se uskutečňuje mnoho těchto návštěv, zakusí znovuzrození víry, naděje a lásky.

Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, příbuzným a společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné požehnání na všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, darujte Mi nyní tento čas, alespoň 15 minut denně a Já vám dám věčnost – na věky věků. Amen.“

 

 

Církevní schválení původní anglické verze biskup diecéze Ilorin dr.Ayo-Maria Atoyebi, O.P. na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památku Neposkvrněného Srdce Mariina, květen 2002

 

www.twoheartsoflove.com

 

 

Reklamy