KRISTOVA LÁSKA K LIDSTVU, Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:


1239. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 11. října 2014 v 01:00.

MÁ LÁSKA K LIDSTVU JE NEKONEČNÁ 

„Má vroucně milovaná dcero,

má láska k lidstvu je nekonečná. Má láska je silná a starostlivá. Je čistá a přehlíží mnohé slabosti, díky mé hluboké náklonnosti k hříšníkům.

Uchovávám duše v hloubi mého soucitu a není nic, co bych neudělal, abych je zachránil, abych mohl každého sjednotit jako jedno se Mnou. Ale mé slzy tečou v tomto čase ve velkých proudech kvůli tomu, jak jsou Boží děti zraňovány, zneužívány, mučeny, ponižovány, bičovány a zabíjeny nepřáteli toho, kdo stvořil svět. Ti, kdo způsobují takové utrpení, jsou zcela pod vlivem zlých duchů, kteří otravují jejich mysl lžemi, nenávistí a pohrdáním lidským životem. Ani na jedinou minutu nemůže člověk vůbec říct, že provádí nějaký čin v Božím jménu, zabíjí-li jinou lidskou bytost. Ti, kdo podněcují války a vyvolávají genocidu v jakékoliv podobě a říkají, že pracují pro slávu Boží, klamou nejen sebe, ale i ty, které rekrutují, aby prováděli jejich kruté úmysly.

Má láska je tak mocná, že kdybyste se modlili za takové ubohé, ztracené duše, které věří, že zabíjení ostatních ve jménu Boha je dobrá věc, která jim přináší čest, ukážu jim své milosrdenství tím, že v nich probudím Ducha Pravdy. Nenechejte ztěžknout své srdce. Naopak, i když tyto nejodpornější činy, páchané těmi, kdo ničí životy, jsou strašné, vězte, že v mé božské spravedlnosti udělám konec těmto hrůzám.

Pozvednu v okamžiku všechny, kdo mají vřelé a něžné srdce, do mého Nejsvětějšího Srdce a zachráním vás, taková je moje láska k vám. Moji milovaní následovníci, nebudete muset snášet bolest fyzické smrti. To slibuji, když Mi svými modlitbami pomůžete zachránit duše těch, kdo mé odpuštění a mé milosrdenství nejvíce potřebují.

Pomozte Mi v tomto velkém úsilí a všechno bude brzy planout třpytem a slávou mého nového království. Tam budete navždy žít ve světě bez starosti. Láska ke Mně, k mému Věčnému Otci, k vaší rodině a přátelům bude panovat po celém světě, který nebude mít konec.

Jděte v pokoji Mě milovat a sloužit Mi.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy