PRONÁSLEDOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ LIKVIDACE KŘESŤANŮ…PŘES DISKUZNÍ FÓRUM SLOVENSKÝCH STRÁNEK VAROVÁNÍ!!!!


Dne 25. září 2014 jsem (disponujíce naprosto alarmujícími zprávami ze zákulisí…:-( ) zveřejnila výzvu a prosbu účastníkům setkání modlitebních skupin, organizovaných adminem Peterem ze slovenských stránek poselství Varování, aby se mi ozvali:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/25/vyzva-k-ucastnikum-setkani-modlitebnich-skupin-jezis-lidstvu-poradanych-adminem-peterem-ze-slovenskych-stranek-poselstvi-varovani/

 

Dnes je 15. října, tedy 20 dní po zveřejnění – a co se stalo…co myslíte, kolik takových lidí se mi přihlásilo? ANI JEDEN!!!

 

ANO, TO TOTIŽ PŘESNĚ KOPÍRUJE TYTO MÉ ALARMUJÍCÍ INFORMACE, ŽE TOTIŽ TITO LIDÉ UŽ NEŽIJÍ!!!

 

Má se jednat tímto způsobem o naprosto otřesný způsob pronásledování nás křesťanů a zvláště těch, kteří poznali v poselství Varování hlas našeho Pána a Panny Marie, zakládají modlitební skupiny Ježíš lidstvu a modlí se za obrácení světa!

 

NENÍ MOŽNÉ, ABY ADMIN PETER, KTERÝ MÁ FUNGOVAT JAKO VOLAVKA (!), ALESPOŇ NETUŠIL, ŽE „COSI NENÍ KOŠÉR…“ (zvláště podle určitých indicií, které tu ani nehodlám zveřejňovat.)

 

Místo toho, podívejte se, jak se snaží celou prekérní situaci zastřít a kamuflovat!

Okopírováno z diskuzního fóra slovenských stránek Varování

(zveřejněno v závěsu coby jeho reakce na rozšíření mého blogu také na tv.gloria:)

„Admin Peter na 02.10.2014 v 10:43 povedal:

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa minulú sobotu zúčastnili na našom krásnom spoločnom stretnutí na našej posvätnej hore. Spravili ste mi všetci prítomní veľkú radosť, že ste prišli, že sme sa osobne videli a spoznali a hlavne, že sme sa spoločne zúčastnili modlitieb za oba naše bratské národy, za ich spásu a ochranu v týchto veľmi pohnutých časoch. Verím, že aj vy ste si z nášho stretnutia odniesli krásne duchovné zážitky a radi sa v spomienkach vraciate ku spoločne stráveným chvíľam. Ďakujem ešte raz najmä nášmu iniciátorovi a organizátorovi tohto stretnutia modlitbových skupín, nášmu bratovi Jozefovi, že bol vedený Duchom Svätým pri myšlienke zorganizovať takéto krásne a dôležité stretnutie. Veľmi sa mi páčili aj prosby a modlitby za záchranu a spásu českého národa, ktoré tam boli prednesené prítomnými sestrami z Čiech a Moravy. Som hlboko presvedčený o tom, že vaša účasť a naše spoločné modlitby na tejto našej posvätnej hore spolu s našimi tam prednesenými prosbami boli nebesiami prijaté a v súlade s najsvätejšou Božou vôľou prispejú k zmierneniu dopadu nadchádzajúcich ťažkých časov, ktoré prichádzajú na celé toto zbiedené ľudstvo, nachádzajúce sa v satanovom zovretí. Buďte všetci požehnaní a ochraňovaní našim milosrdným Pánom a našou Nebeskou Mamičkou a vytrvajte aj naďalej v modlitbách. Ja som po dlhšom období vycestovania a povinností mimo domu znova späť a môžem sa opäť venovať práci na stránke a na fóre. Ospravedlňujem sa za doposiaľ nevybavené početné emaile, keďže som dlhší čas nemal kvôli pobytu na cestách pravidelný prístup na internet a tým ani na našu stránku. Všetko sa postupne znova normalizuje, chce to ale ešte istý čas. Postupne budem odpovedať a reagovať aj na došlé emailové správy. Z uvedených príčin som žiaľ nemohol ani včera včas zverejniť modlitbové úmysly Bolestného ruženca, za čo sa ospravedľňujem a prosím o pochopenie situácie, v ktorej som sa nachádzal. Váš admin stránky, brat v Kristovi, Peter.“

 

A jakási „Alena“ zveřejnila tamtéž toto:

  1. „Alena na 03.10.2014 v 15:21 povedal:

MILÍ BRATIA A SESTRY!

Odovzdávame vám na povzbudenie slová našej Nebeskej Matky, dané nám pri modlitbe, týkajúce sa Turzovky a našej púte:

1.10.2014, na štvrtý deň po našej spoločnej púti na Turzovke:

„Tak, ako to bolo pri poslednej púti, keď som prijala Vaše modlitby za český a slovenský národ, tak to bude aj naďalej na tomto svätom mieste.
DRAHÉ MOJE DETI, VŽDY SA VÁM STANE TAK, AKO STE UVERILI.“

A inokedy:
„Je mi veľmi milé, keď napriek svojej úbohosti a biede svojho duchovna kráčate vpred a máte aspoň malú vieru. Drahé deti, nikdy sa nevzdávajte a konajte s plným úsilím viery a vôle všetky svoje úlohy a poslania, hoci sa vám zdajú nemožné a zbytočné. Ak vás o niečo žiada nebo, alebo aj blížny, a je to v duchu pravdy, pokúste sa vyhovieť.

Môžte síce povedať, že táto vec sa ma netýka, toto je život môjho blížneho, ale keď zakúsite, akou slasťou je pomôcť niesť utrpenie druhého, budete to chcieť vyhľadávať. A tak vás jedna služba odsunie k druhej, druhá k tretej, a vy sa ani nenazdáte, ako porastie vaša výkonnosť v ochote plniť zjavenú Božiu vôľu.

Moje drahé deti, Boh nepomáha tým, ktorí zastali. Boh pomáha tým, ktorí vo viere kráčajú. Nech ale u vás neplatí úmysel – pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. To je vypočítavosť. Ani Boha nepokúšajte uvádzaním sa do nebezpečných situácií vo falošnej dôvere, že vás je z toho povinný vytiahnuť.

VAŠA VIERA NECH JE TEDA ČISTÁ, NEZIŠTNÁ, PRIAMA. VEĎ VIETE, KOMU STE UVERILI A VIETE AJ TO, ŽE JA SOM VÁM STÁLE NA POMOCI”.

 

A admin Peter reaguje:

„Admin Peter na 07.10.2014 v 14:37 povedal:

Milá sestra,
ďakujem za zverejnenie tejto správy, tohto pekného a povzbudivého posolstva od našej premilej Božej Matky, ktorá bola prítomná na oboch našich stretnutiach ako i za jej materinskú povzbudivú odozvu pokračovať v našich snahách o záchranu našich oboch bratských národov a zmierniť tak dopad času veľkého súženia, prichádzajúceho na toto duchovne zbedačené a satanom zotročené ľudstvo.“

 

TÁŽI SE VÁS, ADMINE PETŘE, PROČ TEDY ANI JEDEN JEDINÝ Z ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ SE MI NEOZVAL?! KDYŽ „ŽIJÍ“!?

 

A že admin Peter nemá té habaďůry na vás dost, pokračuje dál!!

„Admin Peter na 13.10.2014 v 11:51 povedal:

PREVERENIE PRÍSTUPU DO DISKUSNÉHO FÓRA

Drahí bratia a sestry, registrovaní prispievatelia fóra,

ako som už oznámil na tomto fóre, naša webová stránka mala v mesiaci septembri isté technické problémy a niektorí z vás aktívnych prispievateľov fóra ste sa nemohli do neho dostať. K tomu sa pridružilo i to, že som bol mimo domova na cestách a môj internetový prístup bol len veľmi obmedzený, takže som tieto veci nemohol včas a v potrebnej miere riešiť. Dnes sa situácia postupne normalizuje, stránka opäť dobre pracuje, načítava sa znateľne rýchlejšie ako predtým a atypické zobrazenie loga a ovládacieho menu by malo byť už minulosťou.

Aby som sa mohol uistiť o vašom bezproblémovom prihlasovaní na fórum, chcem každého z vás, ktorí ste registrovanými prispievateľmi fóra, požiadať o prevedenie pokusného prihlásenia pomocou vašich prihlasovacích údajov. Jedná sa len o otestovanie vášho prístupu, pričom nemusíte nič na fóre napísať. Pomôžete mi týmto testom preveriť funkčnosť a bezpečnosť našej stránky a zároveň sa tým potvrdí i to, že sa vám stránka bezproblémovo zobrazuje a vy ste schopní sa na fórum prihlásiť. Ďakujem za vašu ústretovosť a očakávam, že každý z vás bude nasledovať túto moju výzvu.
Prajem vám všetkým požehnaný deň. Admin Peter.“

 

ANO ANO, HLAŠTE SE MI, AŤ I VY DALŠÍ MŮŽETE BÝT PRONÁSLEDOVÁNI! AŤ JSOU MÍ ZADAVATELÉ SPOKOJENÍ, ŽE?!

 

 

ADMINE PETŘE, JÍDÁŠ ZRADIL NAŠEHO PÁNA ZA 30 STŘÍBRNÝCH, CO VY?!

 

 

Petra Bostlová

 

 

p.s. DOKUD NEBUDU MLUVIT ALESPOŇ S JEDINÝM ÚČASTNÍKEM TĚCHTO SETKÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN ORGANIZOVANÝCH ADMINEM PETEREM (A TÍM PÁDEM TAKOVÝ- PŘEŽIL!), BUDU DÁL POKLÁDAT MÉ OTŘESNÉ, NAPROSTO ALARMUJÍCÍ INFORMACE ZE ZÁKULISÍ TÉHLE HABAĎŮRY (na důvěřivé křesťany) ZA PRAVDIVÉ!

 

PŘESVĚDČTE MĚ O OPAKU!

 

 

p.s.2: Jinak, co se stane, i jen když se přihlásíte adminu Peterovi do seznamu účastníků diskuze na jeho fóru: je vám okamžitě přidělen konkrétní satanista, který se na vás nalepí a klove kolem tak dlouho…než…

…a admin Peter o tom stále neví?!…

 

A JÁ VÁS, VÁŽENÍ PŘISPĚVATELÉ DO DISKUZNÍHO FÓRA SLOVENSKÝCH STRÁNEK VAROVÁNÍ, MOHU VAROVAT A ODRAZOVAT (UŽ ROK!), ŽE NEMÁTE A NESMÍTE SE HLÁSIT, PŘISPÍVAT A PSÁT DO DISKUZNÍHO FÓRA SLOVENSKÝCH STRÁNEK VAROVÁNÍ, ŽE TÍM SE VYSTAVUJETE NA PIEDESTAL A DO VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ K PRONÁSLEDOVÁNÍ, ALE CO S VÁMI, KDYŽ SI STÁLE NEDÁTE ŘÍCI??

 

 

 

 

 

Reklamy